Що таке патентні пошуки?

Патентні пошуки — це робота, яку здійснює фахівець на підставі даних про об'єкт, що патентується, чи запатентований об’єкт для досягнення попередньо поставленої цілі пошуку.

Цілі проведення патентного пошуку:

1. Пошук з метою подачі заявки на отримання патенту. Цей вид патентного пошуку необхідний для визначення відповідності (а) критерію новизни і винахідницького рівня — для винаходу (або лише новизни — для корисної моделі); та (б) з метою визначення найближчого аналога (прототипу).

2. Пошук з метою попередження можливого порушення прав третіх осіб на вже запатентований ними об'єкт. Цей вид патентного пошуку може проводиться в разі розробки, продажу, виробництва продукції з ініціативи розробника, інвестора, власника прав. Він може здійснюватися при випуску товару на ринок або введенні комплексу робіт або послуг.

3. Пошук для визначення поточного стану розвитку технологій — з метою відстеження активності, планів або стану розробок конкурентів, для розуміння тенденцій ринку в цій сфері, придбання вже існуючих патентів або технологій (щоб не витрачати гроші на розробку того, що вже існує).

4. Пошук з метою виявлення можливих порушень своїх прав або спроб обходу патенту шляхом патентування схожих об'єктів.

5. Пошук з метою виявлення можливої крадіжки технологій або присвоєння прав. Цей вид патентного пошуку проводиться, зокрема, з метою виявлення недобросовісних працівників.

Приклад: уся інформація по розробці була оформлена як конфіденційна інформація або комерційна таємниця, при цьому працівник, який звільнився або ще працює, сам запатентував на своє ім'я розробку. Така ситуація може статися не тільки внаслідок прямого злого умислу, а й через нерозуміння людьми чутності службового винаходу (корисної моделі). Сюди відноситься не тільки ситуація, коли працівник щось розробив в рамках прямого службового завдання, але і якщо він щось розробив самостійно з використанням знань і досвіду підприємства. Наприклад. підприємство 10 років вело дослідження, які вилилися в розробку. Використовуючи ці дослідження, працівник зміг зробити іншу розробку у себе вдома. У такому випадку він повинен повідомити роботодавця і запропонувати здійснити патентування. І тільки в разі відмови роботодавця від патентування він може подати заявку самостійно.