Авторське право захищає права автора на створену ним комп'ютерну програму, базу даних, веб-сайт.

Авторське право виникає в автора з моменту вираження твору в матеріальній формі, незалежно від способу або форми вираження.

Незважаючи на те, що закон на боці автора і надає йому безумовний захист, нерідко трапляються порушення, пов'язані з незаконним використанням чужого ПЗ, баз даних, контенту або програмного коду веб-сайту, що призводить до досудових і судових спорів.

У таких випадках, щоб ініціювати захист своїх прав і домогтися припинення порушення, необхідно мати докази того, що автором є саме ви.

Найнадійнішим способом підтвердження свого авторства є державна реєстрація авторського права, в результаті якої ви отримуєте свідоцтво.

Реєстрація авторського права на комп'ютерні програми

Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Це означає, що захищається форма, а не суть і методи, закладені в комп'ютерній програмі. Відповідно, інший програміст може реалізувати те саме рішення за допомогою іншого програмного коду. (Якщо ви хочете захистити ідею і основний алгоритм вирішення проблеми, то це можна зробити шляхом патентування способу обробки даних.) Проте реєстрація авторського права є дешевшою за патентування, і в багатьох випадках реєстрації авторського права на комп’ютерну програму цілком достатньо для отримання необхідного захисту свого ПЗ.

Для реєстрації авторського права на комп'ютерну програму, необхідно підготувати і подати примірник програми у вигляді вихідного коду (фрагментів вихідного коду) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного коду комп'ютерної програми передати на зберігання, і може вилучити з представлених фрагментів вихідного коду місця, які, на його думку, не слід висвітлювати.

Реєстрація авторського права на бази даних

База даних — це сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації в будь-який (в тому числі електронній) формі, підібрана, створена і впорядкована шляхом творчої праці. Правова охорона баз даних не поширюється на самі дані або інформацію і не зачіпає будь-яке авторське право, що відноситься до самих даних або інформації, які містяться в базі даних.

Не охороняються авторським правом розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, які не відповідають критеріям оригінальності.

Для реєстрації авторського права на базу даних необхідно підготувати і подати примірник бази даних у формі, яка визначена для відповідного об'єкта авторського права, який є складовою частиною бази даних. До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних додаються вказівки щодо застосування бази даних і опис структури бази даних.

Реєстрація авторського права на веб-сайти

Веб-сайти — з точки зору авторського права — це сукупність таких об'єктів авторського права як комп'ютерні програми, тексти (літературні твори), малюнки, фотографії, креслення, відео, звуки тощо, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі інтернет. Роботу сайту можна розглядати як набір зображень сторінок, що відображаються екраном.

Для реєстрації авторського права на веб-сайт найкраще подавати на реєстрацію роздруковані матеріали веб-сайту у вигляді сторінок, що відображуються на пристрої,.