Авторське право захищає права автора на створений ним твір архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва з моменту вираження твору в матеріальній формі (у формі креслення, ескізу, моделі, ілюстрацій; карти чи плану населеного пункту; збудованої будівлі, споруди, парку; пластичного твору у сфері геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності). Захисту підлягають як готові твори, так і робочі матеріали. Ідеї не підлягають захисту авторським правом.

Власникові матеріального об'єкта, в якому втілено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує вартості матеріалів, витрачених на його створення. Якщо збереження об'єкта, в якому втілено оригінал твору, є неможливим, власник матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію твору у відповідній формі, а якщо це стосується архітектурної споруди — фотографії твору.

Виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх участі у реалізації проектів цих творів.

На відміну від більшості інших об'єктів авторського права, не допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно оприлюднені твори архітектури у формі будівель і споруд.

Незважаючи на те, що закон на боці автора і надає йому безумовний захист, нерідко трапляються порушення, пов'язані з незаконним використанням чужих творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, що призводить до досудових і судових спорів.

У таких випадках, щоб ініціювати захист своїх прав і домогтися припинення порушення, необхідно мати докази того, що автором є саме ви.

Найнадійнішим способом підтвердження свого авторства є державна реєстрація авторського права, в результаті якої ви отримуєте свідоцтво. До однієї заявки можна включити кілька творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва.