Графік роботи:

 info@destra.ua

0
Мій кошик
Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння

Авторське право | Що таке твір та авторське право

1. Що таке твір?

Авторське право

Твір — це оригінальний результат інтелектуальної творчої праці автора у сфері науки, літератури, мистецтва, виражений в будь-якій об’єктивній формі (письмовій, речовій, електронній тощо).

Твір створюється автором в результаті праці, що носить інтелектуальний творчий характер. Творча праця автора породжує твір, який є оригінальним та новим.

Твори охороняються незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Приклади творів:

Що не можна захистити за допомогою авторського права

Авторське право не поширюється на ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття як такі. Якщо ви маєте ідею, яку хочете захистити, її необхідно виразити у матеріальній формі — у вигляді малюнку, ескізу, сценарію, програмного коду — в такому разі ви зможете наблизитися до захисту своєї ідеї в межах, втілених у такому творі.

Крім того, в Україні не є об'єктами авторського права:

 • повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації;
 • вираження народної творчості (фольклор);
 • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
 • державні символи, державні нагороди; державні знаки, емблеми, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань України, затверджені органами державної влади; символіка територіальних громад України, затверджена відповідними органами місцевого самоврядування;
 • грошові знаки;
 • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis);
 • абревіатури;
 • фотографії, що не мають ознак оригінальності (не є фотографічними творами).

2. Що таке авторське право на твір?

Авторське право на твір — юридичний термін, який використовується для опису прав творців та їх правонаступників, що пов’язані зі створенням та використанням творів.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту створення твору. Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої об’єктивної форми (письмової, речової, електронної (цифрової) тощо). Автором твору є фізична особа, яка своєю творчою діяльністю створила твір.

Автор твору є первинним суб’єктом авторського права. Йому завжди належать немайнові права та можуть належати майнові права.

Інші фізичні або юридичні особи, до яких перейшли майнові права на твір на підставі правочину або закону можуть стати суб’єктами майнових авторських прав.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення.

Авторові твору належать наступні немайнові права:

 • право бути визнаним як автор твору — автор має право вимагати зазначення свого імені на примірнику твору;
 • право вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;
 • право забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;
 • право на псевдонім — автор має право обирати псевдонім і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на примірниках твору та при його використанні;
 • право на недоторканність твору — автор має право вимагати збереження цілісності твору;
 • право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо;
 • право надати назву твору або залишити його без назви;
 • право присвятити твір особі (особам), події або даті.

Немайнові права автора не можуть бути відчужені та охороняються безстроково.

Авторові твору та/або іншим фізичним та юридичним особам, які набули прав на твори відповідно до договору або закону, належать наступні майнові права:

 • право на використання твору будь-яким способом (способами);
 • виключне право дозволяти використання твору (видати ліцензію);
 • право передавати (відчужувати, продавати) майнові права на твір повністю;
 • право передавати (відчужувати, продавати) майнові права на твір частково — на окремі способи використання твору на території всіх держав світу або на окремі способи використання твору на території окремих держав світу, або на всі способи використання твору на території окремих держав світу;
 • право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання.

За загальним правилом строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір діє протягом життя автора плюс 70 років.

Особа, якій належать майнові права (автор, набувач прав, правонаступник, ліцензіат) може повідомляти про свої майнові права може, використовуючи знак охорони авторського права - ©, поряд з яким зазначаються ім’я (найменування) суб’єкта майнових прав на твір та рік першого опублікування твору.


3. Навіщо реєструвати авторське право на твір?

За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

 

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору. Проте суб’єкт авторського права (автор чи інша особа, якій належать майнові права), може зареєструвати у державному реєстрі авторське право для засвідчення належності майнових та немайнових прав, а також для досягнення однієї чи кількох з перелічених нижче цілей.

 

Мета та переваги державної реєстрації авторського права і договору, який стосується майнових прав на твір:

 • документальне підтвердження авторства, дати створення твору, факту і дати опублікування твору та/або факту і дати набуття майнових прав на твір на підставі договору або закону;
 • доказ авторства чи володіння правами при досудовому врегулюванні спору — наявність свідоцтва є презумпцією авторства, тому не потрібно доводити цей факт у складніший спосіб;
 • збільшення розміру відшкодування у разі порушення прав — у багатьох країнах існує обмеження щодо суми позовних вимог, якщо авторське право не зареєстроване.
 • покращення позицій автора (володільця прав) під час перемовин щодо передання / використання прав на твір — оскільки відсутність свідоцтва про державну реєстрацію може спонукати нечесних партнерів до незаконних дій;
 • покращення позицій автора (володільця прав) при укладенні договорів купівлі-продажу, передачі прав, ліцензійних договорів — оскільки наявність офіційного документу, що підтверджує авторське право, збільшує довіру до автора (чи іншого власника майнових прав) з боку потенційного замовника, покупця, видавця;
 • підтвердження наявності прав для реєстрації об’єкту інтелектуальної власності у митному реєстрі;
 • отримання винагороди (роялті) за використання твору з нарахуванням ПДФО без ЄСВ;
 • спрощення оформлення спадщини — оскільки існує практика відмови нотаріусами видавати свідоцтво про право на спадщину на майнові авторські права на твори через відсутність державної реєстрації авторського права на твір і договорів, які стосуються права автора на твір, що належать померлій особі. У разі отримання такої відмови доведеться доводити права у судовому порядку;
 • можливість внесення майнових прав на твір до статутного капіталу
 • можливість використання майнових прав на твір у якості застави, забезпечення зобов'язань, а також в інших цивільних відносинах;
 • замовлення оцінки нематеріального активу — експерту необхідно надати документ, що підтверджує право власності на твір. Таким документом може бути свідоцтво про державну реєстрацію;
 • репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — про наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права можна вказати в дисертації, резюме, включити в портфоліо; юридична особа може використати авторське право для підтримки репутації, реклами, збільшення гудвілу;
 • забезпечення участі у переговорній процедурі публічних закупівель — необхідність свідоцтва обумовлена частиною 2 статті 40 ЗУ “Про публічні закупівлі”;
 • можливість оптимізації оподаткування — зниження бази оподаткування шляхом постановки відповідного нематеріального активу на баланс і нарахування амортизації; перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає, якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого спочатку зареєстровано на іноземного суб'єкта).

4. Яка вартість реєстрації авторського права?

Опис Вартість, грн.
40301 ПОСЛУГА щодо підготовки та подання заявки на реєстрацію авторського права - коеф. 1 2500,00
40302 ПОСЛУГА щодо ведення діловодства до завершення процедури реєстрації (відслідковування термінів, отримання документів, інформування про запити) - коеф. 1 1000,00
40303 ЗБІР за подання заявки на реєстрацію авторського права 255* / 510**

* фізична особа

** юридична особа


Консультації щодо захисту авторського права

Ми надаємо консультації щодо захисту авторського права в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали, в яких пояснюються етапи та вартість реєстрації.

Безкоштовно надаються:

 • перші 15 хвилин усної консультації щодо захисту авторського права;
 • стандартні письмові матеріали щодо етапів та вартості реєстрації авторського права.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію


Вгору
,