Авторське право захищає права автора на створений ним аудіовізуальний твір — кіно, відео, презентацію, ролик — з моменту вираження твору в матеріальній формі. Захисту підлягають як готові твори, так і робочі матеріали. Ідеї не підлягають захисту авторським правом.

Авторське право захищає всілякі види аудіовізуальних творів (кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми), незалежно від способу фіксації (кіноплівка, магнітна плівка, магнітний диск, компакт-диск, карта пам'яті), способу візуального відображення (кіноекран, телевізійний екран, монітор комп'ютера, екран планшета або смартфона), жанру (ігрові, документальні, анімаційні фільми):

Відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”, авторами аудіовізуального твору є:

  • режисер-постановник;
  • автор сценарію і/або текстів, діалогів;
  • автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього;
  • художник-постановник;
  • оператор-постановник.
Одна і та сама фізична особа може суміщувати дві або більше авторських функцій. Виходячи зі світової практики, духу закону і здорового глузду, цей перелік не може бути виключним, хоча в Україні, особливо в суперечках з податковими органами, цей перелік зазвичай трактується як виключний.

Автор або інша особа, якій автор передав свої майнові права на аудіовізуальний твір, має виключне право:

  • відтворювати, копіювати, поширювати, здійснювати публічний показ, демонстрацію твору, у т.ч в мережі інтернет;
  • субтитрувати і дублювати текст твору;
  • дозволяти (у т.ч. видавати ліцензії) іншим особам, які хочуть вчиняти зазначені вище дії.

За оприлюднення і кожне публічне виконання, показ, демонстрацію, здавання в майновий найм та/або комерційний прокат аудіовізуального твору його автори мають право на одержання справедливої винагороди, що розподіляється і виплачується організаціями колективного управління або іншим способом.

Автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і тих, що були створені в процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо за договором з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером аудіовізуального твору не передбачено інше.

Незважаючи на те, що закон на боці автора і надає йому безумовний захист, нерідко трапляються порушення, пов'язані з незаконним використанням чужих фільмів, відео, презентацій, роликів, що призводить до досудових і судових спорів.

У таких випадках, щоб ініціювати захист своїх прав і домогтися припинення порушення, необхідно мати докази того, що автором є саме ви.

Найнадійнішим способом підтвердження свого авторства є державна реєстрація авторського права, в результаті якої ви отримуєте свідоцтво. До однієї заявки можна включити кілька аудіовізуальних творів.