Авторське право захищає права автора на створений ним літературний твір.

Авторське право виникає у автора літературного твору з моменту вираження твору в матеріальній формі, наприклад шляхом фіксації на матеріальному носії — на папері або в електронному вигляді.

Авторське право захищає:

 1. Прозові художні твори — романи, повісті, казки, нариси, оповідання, новели, притчі, есе.
 2. Поетичні твори — поеми, балади, ліричні вірші, тексти пісень, оди, гімни, сонети, епіграми.
 3. Драматичні твори — п'єси (комедії, трагедії, драми), кіносценарії, сценарії заходів.
 4. Наукові твори — дисертації, доповіді, виступи, матеріали конференцій, тези, лекції, методики, статті.
 5. Твори суспільно-політичного змісту — виступи державних або громадських діячів, публікації та звіти міжнародних, урядових і неурядових організацій, статті, нариси, аналітичні матеріали, інтерв'ю.
 6. Рекламні, комерційні тексти — слогани, рекламні оголошення, тексти договорів.
 7. Будь-які інші письмові твори, виражені за допомогою слів, чисел або інших вербальних знаків — комп'ютерні бази даних, програми, алгоритми.

Як автор літературного твору, ви, зокрема, маєте виключне право:

 • відтворювати, копіювати ваш твір;
 • публікувати ваш твір у друкованому вигляді (книга, брошура, стаття);
 • публікувати ваш твір в електронному вигляді, в т.ч в мережі інтернет;
 • дозволяти (в т.ч. видавати ліцензії) іншим особам, які хочуть вчинити зазначені вище дії.

У разі порушення ваших авторських прав (незаконного копіювання, публікації вашого твору), ви маєте право забороняти і перешкоджати такому використанню, у т.ч. через суд.

Щоб ініціювати захист своїх прав і домогтися припинення порушення, необхідно мати докази того, що автором є саме ви.

Щоб повідомити іншим особам, що автором твору є ви, використовуйте знак авторського права (латинська буква "c" в колі), вкажіть ваше прізвище та ім'я, а також рік створення твору (наприклад, © Тарасенко А.П., 2018).

Найнадійнішим способом підтвердження свого авторства є державна реєстрація авторського права, в результаті якої ви отримуєте свідоцтво. В одну заявку можна включити кілька творів.