Правом інтелектуальної власності передбачена охорона зовнішнього вигляду виробів, що є результатом творчої діяльності в сфері художнього конструювання. У більшості країн така охорона здійснюється шляхом надання патенту на промисловий зразок. Але існують країни, де не передбачена охорона промислових зразків. У таких країнах зазначені результати художнього конструювання охороняються як твори, що є об'єктом авторського права. Дизайн утилітарних речей, предметів (що мають практичне призначення) може бути твором. Тобто зовнішній вигляд зазначених предметів може охоронятися авторським правом, за умови оригінальності і наявності творчого характеру.

Обидва зазначених виду охорони не залежать один від одного і можуть існувати одночасно. Твір і промисловий зразок можуть бути одночасно виражені або реалізовані в одному матеріальному об'єкті або виробі і не залежать один від одного. Патент на промисловий зразок дає більш широкі можливості для захисту зазначеного дизайну. Але, існує ряд жорстких, в тому числі, тимчасових умов для отримання такого патенту. Процедура патентування передбачає суттєві витрати і займає чимало часу. Можливо, з цієї причини, в ряді випадків має сенс обмежитися охороною авторським правом. І ми пропонуємо здійснити державну реєстрацію авторського права на твори, що представляють собою результати творчої діяльності в сфері художнього конструювання або дизайну утилітарних предметів (речей, виробів) , т. е. предметів, що мають практичне призначення.