Графік роботи:

 info@destra.ua

0
Мій кошик
Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння

Патенти | Патентування в Україні

1. Підготовка текстових і графічних матеріалів патентної заявки

Текстові та графічні матеріали заявки на отримання патенту включають:

 • Формулу винаходу (корисної моделі)
 • Опис винаходу (корисної моделі)
 • Графічні зображення (креслення, схеми, діаграми), якщо на них є посилання в описі
 • Реферат
  Опис Вартість, грн.
  10601 ПОСЛУГА щодо розробки незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) - коеф. 1 3000,00
  10602 ПОСЛУГА щодо розробки залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) - коеф. 1 1250,00
  10603 ПОСЛУГА щодо здійснення класифікації технічного рішення (визначення індексу рубрики чинної редакції МПК) - коеф. 1 500,00
  10604 ПОСЛУГА щодо розробки тексту розділу опису "галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)" - коеф. 1 750,00
  10605 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису 1 аналога або потреби у вирішенні існуючої проблеми технічним шляхом для розділу опису "рівень техніки" - коеф. 1 2250,00
  10606 ПОСЛУГА щодо розробки тексту визначення технічної задачі або технічного результату винаходу (корисної моделі) - коеф. 1 750,00
  10607 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису суті об’єкта винаходу (корисної моделі) для розділу опису "суть винаходу (корисної моделі)" - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 3500,00
  10608 ПОСЛУГА щодо розробки тексту переліку позицій одної фігури для розділу опису "перелік фігур креслення" - коеф. 1 (за кожні 10 позицій) 750,00
  10609 ПОСЛУГА щодо розробки тексту обґрунтування причинно-наслідкового зв’язку між ознаками об’єкта винаходу (корисної моделі) та очікуваним технічним результатом або вирішенням задачі - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 2700,00
  10610 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису продукту в статичному стані для розділу опису "відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)" - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 2500,00
  10611 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису дії (роботи), способу використання, одержання, застосування для розділу опису "відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)" - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 2500,00
  10612 ПОСЛУГА щодо розробки тексту реферату - коеф. 1 500,00
  10613 ПОСЛУГА щодо виготовлення одного графічного зображення (фігури) в електронному вигляді - коеф. 1 500,00
  10614 ПОСЛУГА щодо додаткової обробки одного графічного зображення (фігури), що надане замовником в електронному вигляді - коеф. 1 250,00
  10615 ПОСЛУГА щодо оформлення комплекту документів заявки на основі підготовлених текстів опису, формули, реферату та графічних матеріалів - коеф. 1 3500,00

  Формула винаходу (корисної моделі) це найважливіший елемент заявки. Саме в ній визначається обсяг правової охорони. Вона повинна бути сформульована грамотно, відповідати критеріям новизни та винахідницького рівня (для винаходу) або лише критерію новизни (для корисної моделі), промислової придатності. Формула повинна бути написана так, щоб досягти мети патентування, забезпечити необхідний рівень правової охорони, унеможливити обхід патенту і забезпечити можливість звинуватити порушника у випадку порушення прав.

  Текст опису включає обґрунтування суттєвості ознак, обґрунтування досягнення єдиного технічного результату і можливості здійснення. Правильно складений текст обґрунтування забезпечує наступні переваги:

  Повірені Патентно-юридичного агентства “ДЕСТРА” складають текст опису таким чином, що він відповідає не лише формальним вимогам правил, але й націлений на попередження виникнення зазначених вище проблем, а також враховує наше розуміння конкретного об'єкту і практику прийняття рішень експертами Патентного відомства і судовими експертами.

  Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, до якої належить винахід (корисна модель), та/або область його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.

  Графічні зображення (креслення, схеми, діаграми) виконують у суворій відповідності до правил.

  Слід мати на увазі, що відповідно до вимог закону, винахід повинен бути розкритий у заявці таким чином, щоб середній фахівець у даній галузі зміг, ознайомившись з матеріалами заявки, здійснити описаний винахід.

  Патентний повірений знає, як, з одного боку, виконати формальні вимоги правил складання заявки на отримання патенту і максимально повно описати можливість здійснення, а з іншого боку — приховати (розмити) найкращий варіант здійснення або ноу-хау, щоб запобігти можливості копіювання конкурентами чи понесення збитків Замовником в наслідок повного розкриття інформації.

  Знаючи нюанси законодавства, досвідчений Патентний повірений формує матеріали заявки з дотриманням найкращих інтересів Замовника (Винахідника) — тобто розкривши лише в потрібному обсязі інформацію та не розкривши ноу-хау.


  2. Подання патентної заявки

  Комплект документів заявки, що подається до Національного органу інтелектуальної власності, включає:

   • знижується ймовірність запитів експерта Патентного відомства;
   • знижується ймовірність протиставлення експертом інших технічних рішень за новизною чи винахідницьким рівнем;
   • знижується ймовірність відмови з причини відсутності можливості здійснення;
   • запобігається вільне трактування тексту формули судовими експертами.
   • Текстові та графічні матеріали заявки, зазначені вище - формула, опис, реферат, графічні зображення
   • Заяву про видачу патенту України на винахід (свідоцтва на корисну модель) на спеціальному бланку
   • Довіреність, що засвідчує повноваження представника (патентного повіреного)
    Опис Вартість, грн.
    10701 ПОСЛУГА щодо подання підготовленого комплекту документів заявки на винахід (корисну модель) до Укрпатенту - коеф. 1 2500
    10721 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за подачу заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як три пункти [10100] 160* / 1600** / 480*** / 2400****
    10722 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за подачу заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель) за кожний пункт формули понад три [10100] 16* / 160** / 48*** / 240****
    10723 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за кількість аркушів понад перші 100 — за кожні 50 аркушів 80* / 800** / 240*** / 1200****

    * для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) є винахідник

    ** для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

    *** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) є винахідник

    **** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

    Заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель) оформляють на спеціальному бланку. Всі графи необхідно заповнювати відповідно до Правил складання та подання заявки.

    Довіреність, що засвідчує повноваження представника (патентного повіреного) повинна містити реквізити, передбачені Правилами складання та подання заявки. Нотаріальне засвідчення довіреності не потрібно.

    Заявка може подаватися у паперовій або  електронній формі.

    За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство.


    3. Супроводження патентної заявки на етапі формальної експертизи

    В ході цього етапу фахівець національного органу інтелектуальної власності перевіряє відповідність матеріалів заявки формальним вимогам правил — комплектність документів, наявність об’єкту винаходу (корисної моделі) та відповідність вимозі єдності винаходу (корисної моделі).

    Формальна експертиза без прискорення зазвичай здійснюється Укрпатентом протягом 8 місяців для корисної моделі та до 17 місяців для винаходу.

     

    Опис Вартість, грн.
    10801 ПОСЛУГА щодо ведення діловодства за заявкою на винахід (корисну модель) на етапі формальної експертизи (відслідковування термінів, отримання документів, інформування заявника) - коеф. 1 1750

    Прискорення формальної експертизи патентної заявки (у разі необхідності)

    Опис Вартість, грн.
    10901 ПОСЛУГА щодо замовлення у Патентній установі прискорення формальної експертизи до 20 робочих днів, моніторинг та прискорені дії з діловодства - коеф. 1 1500
    10902 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за прискорення формальної експертизи заявки на винахід (корисну модель) [8.7, 8.8, 8.9] - 1 незалежний пункт 864
    10903 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за прискорення формальної експертизи заявки на винахід [8.7, 8.8, 8.9] — кожний наступний незалежний пункт понад 1 360

    4. Супроводження патентної заявки на етапі кваліфікаційної експертизи

    Опис Вартість, грн.
    11001 ПОСЛУГА щодо подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід - коеф. 1 1250
    11002 ПОСЛУГА щодо ведення діловодства за заявкою на винахід на етапі кваліфікаційної експертизи (відслідковування термінів, отримання документів, інформування про запити) - коеф. 1 3750
    11003 ПОСЛУГА щодо подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки - коеф. 1 1250
    11021 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт [11600] 600* / 6000**
    11022 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один [11600] 600* / 6000**
    11023 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки [11400] 20* / 200**

    * для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) є винахідник

    ** для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

    Прискорення кваліфікаційної експертизи патентної заявки (у разі необхідності)

    Опис Вартість, грн.
    11041 ПОСЛУГА щодо замовлення прискорення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід до 80 робочих днів; моніторинг та прискорені дії з діловодства - коеф. 1 2500
    11042 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за прискорення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід [8.10, 8.11] - 1 незалежний пункт 4464
    11043 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за прискорення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід [8.10, 8.11] — кожний наступний незалежний пункт понад 1 1800

    5. Публікація та видачу патенту

    Опис Вартість, грн.
    14001 ПОСЛУГА щодо сплати збору за публікацію та мита за видачу патенту, отримання патенту та пересилання Замовникові - для резидентів України 1250
    14002 ПОСЛУГА щодо сплати збору за публікацію та мита за видачу патенту, отримання патенту та пересилання Замовникові - для нерезидентів України 2500
    14021 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за публікацію про видачу патенту на винахід (корисну модель) [12400] 40* / 400** / 120*** / 600****
    14022 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР додатково за кожний додатковий аркуш опису, креслень, формули і реферату (сумарно) понад 15 [12400] 2* / 20** / 6*** / 30****
    14023 ДЕРЖАВНЕ МИТО за видачу патенту на винахід (корисну модель) — для заявника - резидента України 17
    14024 ДЕРЖАВНЕ МИТО за видачу патенту на винахід (корисну модель) — для заявника - нерезидента України (еквів. 100 дол. США) 4000

    * для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) є винахідник

    ** для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

    *** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) є винахідник

    **** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник


    Консультації щодо патентування

    Ми надаємо консультації щодо захисту винаходів та корисних моделей в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали, в яких пояснюються етапи та вартість патентування.

    Безкоштовно надаються:

    У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

    Замовити безкоштовну консультацію

    Замовити безкоштовну консультацію

     • Перші 15 хвилин усної консультації щодо патентування;
     • Стандартні письмові матеріали щодо етапів та вартості патентування.


Вгору
,