Графік роботи:

 info@destra.ua

0
Мій кошик
Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння

Патенти | Що таке патент, винахід, корисна модель

1. Що таке винахід, корисна модель

Винаходи та корисні моделі

Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає умовам патентоспроможності.

Як винахід або корисну модель можна запатентувати продукт, процес, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Приклади продукту як об'єкту технології:

пристрій, механізм, комплекс взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, а також інший біологічний матеріал.

Приклади процесу як об'єкту технології:

виготовлення, обробка, переробка продукту і контроль його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностики, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він:

 • є новим;
 • має винахідницький рівень; та
 • є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є:

 • новою; та
 • промислово придатною.

Виключні майнові права на винахід (корисну модель) виникають і охороняються державою за умови їх реєстрації (видачі патенту). Без реєстрації не існує охорони винаходу.

Права на винахід (корисну модель) охороняються тільки в тій країні, де видано патент. Тобто патентувати потрібно в тій країні (країнах), де ви хочете отримати охорону.


2. Що таке патент на винахід, корисну модель

Патент на винахід (корисну модель) — це охоронний документ, що засвідчує наявність прав інтелектуальної власності на рішення у сфері технології в обсязі, який визначений даними, що внесені до державного реєстру.

Патент є бланком встановленої форми. Він видається спеціально уповноваженим органом держави в сфері інтелектуальної власності — патентним відомство. В Україні це Національний орган інтелектуальної власності (раніше — Укрпатент).

Патент — це предмет бажання і гордості будь-якого винахідника, це можливість заробити, інвестувати, завоювати новий ринок, оптимізувати оподаткування.

 

Але є один підводний камінь як для власника патенту, так і для набувача прав — у патенті не вказано головне: який це патент — “сильний” чи “слабкий”. Найчастіше власники патентів дізнаються про це не одразу — коли їм доводиться відстоювати свої права в разі порушення, або коли їм пред'являють претензію.

Головною метою Патентно-юридичного агентства “ДЕСТРА” при наданні послуг з патентування є отримання нашим Клієнтом дійсно сильного патенту, що забезпечує максимальний обсяг охорони прав інтелектуальної власності.


3. Навіщо патентувати винаходи, корисні моделі

1. Отримати монополію на ринку — тобто отримати виключне право виробляти продукт або здійснювати спосіб (наприклад, спосіб приготування їжі, виробництва, лікування, вимірювання, обробки електронних даних, вирощування, обробки, переробки, використання джерел енергії, видобутку, отримання копалин), усунути конкурентів, отримавши виключне право на використання, право забороняти використання і право дозволяти використання (продавати ліцензію).

2. Можливість уникнення проблем у разі патентування подібного рішення іншою особою — конкуренти можуть вести розробки в одній сфері, і хтось може отримати широкий патент, що включає багато сфер.

3. Капіталізація підприємства — підвищення вартості підприємства шляхом оцінки та постановки активу на баланс.

4. Можливість отримати винагороду винахідником — винахідник може отримати премію від роботодавця або видати ліцензію на використання патенту та отримувати винагороду у вигляді роялті.

5. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — фізична особа може отримати патент, щоб зазначити це в дисертації, резюме, включити до портфоліо; юридична особа може використовувати патент для підтримки репутації, реклами, збільшення гудвілу.

6. Можливість оптимізації оподаткування — зниження бази оподаткування шляхом постановки об'єкту інтелектуальної власності на баланс і нарахування амортизації; можливість виплати грошей керівнику і засновнику у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ); перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає, якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого початку зареєстрований на іноземного суб'єкта).

7. Можливість залучення міжнародних процедур щодо патентування в інших країнах — використання української заявки в якості базової для подальшого патентування в інших країнах з пріоритетом за датою подання української заявки (міжнародна заявка подається протягом 12 міс., без української заявки не можна подати заявку за кордоном).

8. Реклама в наслідок публікації патенту — можливість донесення інформації до тих, хто хоче придбати права (ліцензію), а також тих, кого слід налякати.

9. Поповнення рівня техніки — за допомогою широкого опису, можна поповнити рівень техніки та ускладнити можливість патентування конкурентами подібних об'єктів.

Наприклад, ми патентуємо конкретну голку “зінгер”, в описі описуємо безліч варіантів: які можуть бути схожі голки, навіть ті, які не підпадають під формулу (без зазначення їх у формулі), таким чином ми усуваємо можливість патентування подібних речей конкурентами, оскільки те, що буде описано в описі і опубліковано, стане відомим на момент публікації, отже якщо хтось буде патентувати описане, його не запатентують через відсутність новизни. При цьому такий розширений опис не вплине на протиставлення, тому що оцінка і протиставлення здійснюється за формулою винаходу (корисної моделі).


4. Процедура патентування (етапи та вартість)

Патентування винаходу (корисної моделі) передбачає щонайменше 8 етапів кропіткої роботи, в ході яких патентні повірені формують обсяг охорони винаходу (корисної моделі), виходячи з потреб клієнта.

Крок 1. Укладення договору про конфіденційність

Дані про об’єкт патентування, заявника та винахідника є конфіденційною інформацією. Частина цих даних (а саме дані, що з рештою потрапляють у заявку) залишаються конфіденційними до моменту публікації заявки на винахід (корисну модель). Інша ж частина даних (дані, що були розкриті замовником в ході підготовки заявки, але з рештою не потрапили у заявку) залишається конфіденційною і після публікації заявки.

Зобов’язання Патентно-юридичного агентства “Дестра” щодо збереження конфіденційності викладаються в Договорі про збереження конфіденційності отриманих від Замовника даних про об’єкт патентування, що підписується нами до початку робіт з підготовки патентної заявки.

Статус патентного повіреного передбачає зобов’язання зберігати конфіденційність отриманої від замовника інформації. Проте, укладання договору про конфіденційність детальніше регламентує зобов’язання патентного повіреного, ніж це описано в законі. Маючи на руках підписаний патентним повіреним договір про збереження конфіденційності, замовник почуває себе більш захищеним, розкриваючи патентному повіреному чутливу інформацію про об’єкт патентування.

Підписавши договір про конфіденційність, Агентство переходить до наступних кроків.

Крок 2. Початкова інформація про заявника, винахідника та об’єкт патентування

(а) Визначення, хто буде заявником (майбутнім власником патенту), врегулювання відносин між заявниками

Заявником (майбутнім власником патенту) може бути:
 • Фізична особа чи юридична особа. У кожного з варіантів є свої переваги та недоліки. Зокрема, фіз. особа може видати ліцензію іншій особі та отримувати роялті. Юридична особа може оцінити об’єкт інтелектуальної власності та поставити на баланс.
 • Одна особа чи кілька осіб.
Хто повинен бути вказаний як заявник (майбутній власник патенту)?
 • Винахідник — якщо винахід здійснено поза рамками трудового договору, або якщо роботодавець відмовляється патентувати;
 • Роботодавець — якщо між ним і працівником укладено договір про розподіл прав і відбулася передача права на подачу заявки;
 • Винахідник і Роботодавець разом — якщо між роботодавцем і працівником не укладено договір про розподіл прав. За відсутності такого договору — в разі незазначення винахідника як заявника — винахідник може подати позов про визнання патенту недійсним на підставі порушення його прав.
Рекомендації:

Перед тим, як розпочинати процедуру патентування, рекомендується укласти договір щодо розподілу прав між майбутніми власниками патенту (заявниками), якщо їх декілька, а також формалізувати відносини з інвестором (якщо такий є).

Без укладення договору між заявниками, кожен з них, після отримання патенту, може самостійно використовувати патент на власний розсуд, зокрема, самостійно (наприклад, як фізична особа-підприємець) виготовляти запатентовану продукцію чи застосовувати запатентований спосіб. Однак, якщо такий співвласник патенту захоче використовувати даний патент на власному підприємстві, йому буде потрібен дозвіл інших співвласників, а про це варто домовитися заздалегідь, оскільки після отримання патенту, швидше за все, отримати такий дозвіл буде важче або дорожче.

Крім того, рекомендуємо заздалегідь домовитися про порядок розподілу доходів від видачі ліцензії третім сторонам чи продажу прав на запатентований винахід або корисну модель, оскільки у договорі можна встановити як порядок видачі ліцензії чи продажу, так і будь-який розмір доходу кожного зі співвласників патенту (за відсутності договору ці частки мають бути рівними).

Важливість укладення договору між заявником (винахідником) та інвестором до подачі патентної заявки

Бувають випадки, коли винахідник знаходить інвестора для реалізації своєї розробки ще до подання заявки на отримання патенту, і йому потрібні кошти не лише для доведення чи впровадження розробки, але і на процедуру патентування. При цьому, з одного боку, у винахідника є острах щодо розкриття інформації про деталі винаходу перед інвестором, а в інвестора, зі свого боку, є острах вкладати кошти в доведення чи патентування розробки без знання деталей. Для розподілу зони відповідальності, прав та витрат між заявником та інвестором, а також нівелювання ризиків недобросовісної поведінки як з боку винахідника, так і з боку інвестора, рекомендуємо укласти договір, в якому регулюються усі ці питання.

 

(б) Визначення, хто буде зазначений як винахідник, врегулювання відносин між заявником та винахідником

 

Хто повинен бути вказаний як винахідник?

Винахідником має бути вказана особа, яка фактично здійснила розробку в результаті своєї інтелектуальної, творчої діяльності (або відповідна група осіб). Люди, які займалися організаційною роботою або фінансуванням, не є винахідниками.

Якщо винахідник та заявник є різними особами (у т.ч., якщо заявником є роботодавець, а винахідником — працівник), перед тим, як розпочинати процедуру патентування, слід правильно визначити винахідників та заявників, укласти договір щодо передачі прав на подання заявки та розподілу прав на винахід (корисну модель).

Неправильне зазначення заявників і винахідників не впливає на видачу патенту, тому що Укрпатент (як і патентні відомства інших країн) не перевіряє правдивість таких відомостей, однак це може мати негативні наслідки у вигляді подальшого визнання патенту недійсним у разі позову зацікавленої особи.

Приклади:

- При подачі заявки було вказано інших осіб у якості винахідників — справжній винахідник може подати позов з метою визнання реєстрації недійсною.

- За відсутності договору про розподіл прав між роботодавцем і працівником, роботодавець самостійно подав заявку, вказавши винахідника тільки в якості винахідника, але не співзаявника — працівник може подати позов про визнання патенту недійсним.

Щоб не виникало суперечок, претензій і позовів, всі взаємовідносини між цими особами повинні бути врегульовані відповідними договорами до подання заявки для попередження можливого визнання недійсною реєстрації на підставі порушення прав когось із цих суб'єктів.

Крок 3. Визначення об’єкту патентування, узгодження технічного завдання щодо підготовки заявки на отримання патенту

Термін виконання:

Аналіз початкових даних про об’єкт патентування здійснюється протягом 5 робочих днів. За відсутності необхідності в уточнювальних запитань, підписуємо Технічне завдання і переходимо до наступних кроків.

Опис Вартість, грн.
10201 ПОСЛУГА щодо аналізу початкових даних, наданих Замовником, з метою визначення об’єкту патентування та узгодження ТЗ на розробку заявки - коеф. 1 3750,00
10202 ПОСЛУГА щодо формулювання уточнювальних запитань щодо об’єкту патентування та аналізу відповідей на ці запитання - коеф. 1 2500,00
10203 ПОСЛУГА щодо визначення підгруп МПК (Міжнародної патентної класифікації) для проведення патентного пошуку - коеф. 1 750,00

Крок 4. Патентний пошук

Мета патентного пошуку:

 • Визначення відповідності критерію новизни і винахідницького рівня (для винаходу) або відповідності критерію новизни (для корисної моделі).
 • Визначення найближчого аналога (прототипу), який буде зазначено в описі.

Термін виконання патентного пошуку:

Патентний пошук зазвичай розпочинаємо паралельно з роботами за Кроком 3 (після отримання від Замовника даних, що є достатніми для класифікації об'єкту за підгрупами МПК та проведення патентного пошуку). Патентний пошук здійснюється протягом 5 робочих днів. Аналіз результатів попереднього пошуку та надання письмового висновку здійснюється протягом 5 робочих днів після пошуку.

Опис Вартість, грн.
10401 ПОСЛУГА щодо проведення патентного пошуку за відкритими патентними базами - коеф. 1 (за кожні 15 підгруп МПК) 5000,00
10402 ПОСЛУГА щодо надання висновку щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) за результатами патентного пошуку - коеф. 1 (за кожні 20 документів) 3500,00

Крок 5. Підготовка матеріалів заявки на отримання патенту

Термін виконання:

Підготовка матеріалів заявки здійснюється у середньому протягом 35 робочих днів. Точний термін визначається при узгодженні та підписанні Технічного завдання і залежить від складності технічного рішення та повноти наданих Замовником матеріалів.

Опис Вартість, грн.
10601 ПОСЛУГА щодо розробки незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) - коеф. 1 3000,00
10602 ПОСЛУГА щодо розробки залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) - коеф. 1 1250,00
10603 ПОСЛУГА щодо здійснення класифікації технічного рішення (визначення індексу рубрики чинної редакції МПК) - коеф. 1 500,00
10604 ПОСЛУГА щодо розробки тексту розділу опису "галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)" - коеф. 1 750,00
10605 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису 1 аналога або потреби у вирішенні існуючої проблеми технічним шляхом для розділу опису "рівень техніки" - коеф. 1 2250,00
10606 ПОСЛУГА щодо розробки тексту визначення технічної задачі або технічного результату винаходу (корисної моделі) - коеф. 1 750,00
10607 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису суті об’єкта винаходу (корисної моделі) для розділу опису "суть винаходу (корисної моделі)" - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 3500,00
10608 ПОСЛУГА щодо розробки тексту переліку позицій одної фігури для розділу опису "перелік фігур креслення" - коеф. 1 (за кожні 10 позицій) 750,00
10609 ПОСЛУГА щодо розробки тексту обґрунтування причинно-наслідкового зв’язку між ознаками об’єкта винаходу (корисної моделі) та очікуваним технічним результатом або вирішенням задачі - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 2700,00
10610 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису продукту в статичному стані для розділу опису "відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)" - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 2500,00
10611 ПОСЛУГА щодо розробки тексту опису дії (роботи), способу використання, одержання, застосування для розділу опису "відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)" - коеф. 1 (за 1 об’єкт) 2500,00
10612 ПОСЛУГА щодо розробки тексту реферату - коеф. 1 500,00
10613 ПОСЛУГА щодо виготовлення одного графічного зображення (фігури) в електронному вигляді - коеф. 1 500,00
10614 ПОСЛУГА щодо додаткової обробки одного графічного зображення (фігури), що надане замовником в електронному вигляді - коеф. 1 250,00
10615 ПОСЛУГА щодо оформлення комплекту документів заявки на основі підготовлених текстів опису, формули, реферату та графічних матеріалів - коеф. 1 3500,00

Крок 6. Оформлення та подача матеріалів заявки. Формальна експертиза

Термін здійснення формальної експертизи:

Подача матеріалів заявки здійснюється протягом 2 днів після узгодження з замовником матеріалів заявки та оплати рахунку за подачу заявки та ведення діловодства.

Слід пам’ятати, що щодо корисної моделі здійснюється лише формальна експертиза (Крок 7 не потрібен), а щодо винаходу — як формальна експертиза (цей Крок 6), так і кваліфікаційна експертиза (наступний Крок 7).

Формальна експертиза без прискорення зазвичай здійснюється Національним органом інтелектуальної власності (раніше — Укрпатентом) протягом 8 місяців для корисної моделі та до 17 місяців для винаходу.

У разі замовлення прискорення — формальна експертиза здійснюється Укрпатентом протягом 20 робочих днів.

Опис Вартість, грн.
10701 ПОСЛУГА щодо подання підготовленого комплекту документів заявки на винахід (корисну модель) до Укрпатенту - коеф. 1 2500
10721 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за подачу заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як три пункти [10100] 160* / 1600** / 480*** / 2400****
10722 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за подачу заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель) за кожний пункт формули понад три [10100] 16* / 160** / 48*** / 240****
10723 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за кількість аркушів понад перші 100 — за кожні 50 аркушів 80* / 800** / 240*** / 1200****
10801 ПОСЛУГА щодо ведення діловодства за заявкою на винахід (корисну модель) на етапі формальної експертизи (відслідковування термінів, отримання документів, інформування заявника) - коеф. 1 1750

* для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) є винахідник

** для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

*** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) є винахідник

**** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

Крок 7. Кваліфікаційна експертиза (для винаходу)

Термін здійснення кваліфікаційної експертизи:

Слід пам’ятати, що цей Крок 7 потрібен лише для винаходу (щодо корисної моделі здійснюється лише формальна експертиза).

Кваліфікаційна експертиза без прискорення зазвичай здійснюється Укрпатентом протягом 15 місяців.

У разі замовлення прискорення — кваліфікаційна експертиза здійснюється Укрпатентом протягом 80 робочих днів.

Опис Вартість, грн.
11001 ПОСЛУГА щодо подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід - коеф. 1 1250
11002 ПОСЛУГА щодо ведення діловодства за заявкою на винахід на етапі кваліфікаційної експертизи (відслідковування термінів, отримання документів, інформування про запити) - коеф. 1 3750
11003 ПОСЛУГА щодо подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки - коеф. 1 1250
11021 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт [11600] 600* / 6000**
11022 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один [11600] 600* / 6000**
11023 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки [11400] 20* / 200**

* для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) є винахідник

** для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

Крок 8. Отримання патенту

Термін виконання:

Сплата збору за публікацію — протягом 3 місяців після позитивного рішення експертизи.

Видача патенту — протягом 2 місяців після публікації (реєстрації).

Опис Вартість, грн.
14001 ПОСЛУГА щодо сплати збору за публікацію та мита за видачу патенту, отримання патенту та пересилання Замовникові - для резидентів України 1250
14002 ПОСЛУГА щодо сплати збору за публікацію та мита за видачу патенту, отримання патенту та пересилання Замовникові - для нерезидентів України 2500
14021 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за публікацію про видачу патенту на винахід (корисну модель) [12400] 40* / 400** / 120*** / 600****
14022 ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР додатково за кожний додатковий аркуш опису, креслень, формули і реферату (сумарно) понад 15 [12400] 2* / 20** / 6*** / 30****
14023 ДЕРЖАВНЕ МИТО за видачу патенту на винахід (корисну модель) — для заявника - резидента України 17
14024 ДЕРЖАВНЕ МИТО за видачу патенту на винахід (корисну модель) — для заявника - нерезидента України (еквів. 100 дол. США) 4000

* для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) є винахідник

** для заявки на ВИНАХІД — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник

*** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) є винахідник

**** для заявки на КОРИСНУ МОДЕЛЬ — якщо заявником (власником) НЕ є винахідник


Консультації щодо патентування

Ми надаємо консультації щодо захисту винаходів та корисних моделей в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали, в яких пояснюються етапи та вартість патентування.

Безкоштовно надаються:

 • Перші 15 хвилин усної консультації щодо патентування;
 • Стандартні письмові матеріали щодо етапів та вартості патентування.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію


Вгору
,