Інформація про винаходи та корисні моделі — як отримати патент, навіщо патентувати, як запатентувати ідею

Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:


Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає умовам патентоспроможності.

Як винахід або корисну модель можна запатентувати продукт, процес, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Приклади продукту як об'єкту технології:
пристрій, механізм, комплекс взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, а також інший біологічний матеріал.

Приклади процесу як об'єкту технології:
виготовлення, обробка, переробка продукту і контроль його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностики, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він:

  • є новим;
  • має винахідницький рівень; та
  • є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є:

  • новою; та
  • промислово придатною.

Виключні майнові права на винахід (корисну модель) виникають і охороняються державою за умови їх реєстрації (видачі патенту). Без реєстрації не існує охорони винаходу.

Права на винахід (корисну модель) охороняються тільки в тій країні, де запатентовано винахід. Тобто патентувати потрібно в тій країні (країнах), де ви хочете отримати охорону.


Патент на винахід (корисну модель) — це охоронний документ, що засвідчує наявність прав інтелектуальної власності на рішення у сфері технології в обсязі, який визначений даними, що внесені до державного реєстру.

Патент є бланком встановленої форми. Він видається спеціально уповноваженим органом держави в сфері інтелектуальної власності — патентним відомством (в Україні — Укрпатентом).

Патент — це предмет бажання і гордості будь-якого винахідника, це можливість заробити, інвестувати, завоювати новий ринок, оптимізувати оподаткування.

Але є один підводний камінь як для власника патенту, так і для набувача прав — у патенті не вказано головне: який це патент — «сильний», «слабкий» або «мертвий». Найчастіше власники патентів дізнаються про це занадто пізно — коли їм доводиться відстоювати свої права в разі порушення, або коли їм пред'являють претензію.

Головною метою Патентно-юридичного агентства “ДЕСТРА” при наданні послуг з патентування є отримання нашим Клієнтом дійсно сильного патенту, що забезпечує максимальний обсяг охорони інтелектуальної власності.


1. Отримати монополію на ринку — тобто отримати виключне право виробляти продукт або здійснювати спосіб (наприклад, спосіб приготування їжі, виробництва, лікування, вимірювання, обробки електронних даних, вирощування, обробки, переробки, використання джерел енергії, видобутку, отримання копалин), усунути конкурентів, отримавши виключне право на використання, право забороняти використання і право дозволяти використання (продавати ліцензію).

2. Можливість уникнення проблем у разі патентування подібного рішення іншою особою — конкуренти можуть вести розробки в одній сфері, і хтось може отримати широкий патент, що включає багато сфер.

3. Капіталізація підприємства — підвищення вартості підприємства шляхом оцінки та постановки активу на баланс.

4. Можливість отримати винагороду винахідником — винахідник може отримати премію від роботодавця або видати ліцензію на використання патенту та отримувати винагороду у вигляді роялті.

5. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — фізична особа може отримати патент, щоб зазначити це в дисертації, резюме, включити до портфоліо; юридична особа може використовувати патент для підтримки репутації, реклами, збільшення гудвілу.

6. Можливість оптимізації оподаткування — зниження бази оподаткування шляхом постановки об'єкту інтелектуальної власності на баланс і нарахування амортизації; можливість виплати грошей керівнику і засновнику у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ); перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає, якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого початку зареєстрований на іноземного суб'єкта).

7. Можливість залучення міжнародних процедур щодо патентування в інших країнах. — використання української заявки в якості базової для подальшого патентування в інших країнах з пріоритетом за датою подання української заявки (міжнародна заявка подається протягом 12 міс., без української заявки не можна подати заявку за кордоном).

8. Реклама в наслідок публікації патенту — можливість донесення інформації до тих, хто хоче придбати права (ліцензію), а також тих, кого слід налякати.

9. Поповнення рівня техніки — за допомогою широкого опису, можна поповнити рівень техніки та ускладнити можливість патентування конкурентами подібних об'єктів.

Наприклад ми патентуємо конкретну голку «зінгер», в описі описуємо безліч варіантів: які можуть бути схожі голки, навіть ті, які не підпадають під формулу (без зазначення їх у формулі), таким чином ми усуваємо можливість патентування подібних речей конкурентами, оскільки те, що буде описано в описі і опубліковано, стане відомим на момент публікації, отже якщо хтось буде патентувати описане, його не запатентують через відсутність новизни. При цьому такий розширений опис не вплине на протиставлення, тому що оцінка і протиставлення здійснюється за формулою винаходу (корисної моделі).


Навіть серед фахівців у дискусіях про сенс патентування іноді можна почути твердження про "патентування ідей". Однак, у всьому світі законодавством прямо вказано, що ідеї, як такі, не патентуються. Тому правильно говорити не про патентування ідей, а про захист ідей шляхом патентування їх реалізації у вигляді передбаченого законом об’єкту патентування — процесу або матеріального об'єкту, якому притаманні відповідні сукупності ознак. Тобто ці самі сукупності ознак і є предметом патентування.

При цьому зазначені сукупності ознак можуть бути сформульовані і сформовані по-різному. І саме від професіоналізму того, хто готує заявку на отримання патенту, залежить формування цієї сукупності ознак і, відповідно, обсягу правової охорони об'єкту патентування. Таким чином, шляхом правильного вибору або формулювання ознак, можна отримати таку сукупність цих ознак, яка охоплює всі можливі варіанти реалізації ідеї, тобто захистити ідею шляхом патентування.

А взагалі, захистити ідею можна шляхом патентування або реєстрації різних об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, винаходів і корисних моделей, промислових зразків, компонувань інтегральних мікросхем і навіть торговельних марок.


1. Визначити суб'єктів права на винахід (корисну модель) — хто буде заявником і винахідником. Врегулювати відносини між ними шляхом укладення договорів і передачі прав. Дізнатися більше про необхідність правильного визначення заявника і винахідника...

2. Провести патентний пошук з метою визначення відповідності технічного рішення критерію новизни і винахідницького рівня (для винаходу), а також з метою визначення найближчого аналога (прототипу). Дізнатися більше про цілі патентних пошуків...

3. Підготувати заявку на винахід (корисну модель). Заявка повинна відповідати правилам складання та подання заявки на винахід (корисну модель). Вона повинна включати Формулу винаходу (корисної моделі), Опис, Реферат, Графічні матеріали (у разі необхідності), Бланк заяви, Довіреність. Дізнатися вартість складання заявки на винахід (корисну модель)...

4. Подати заявку на винахід (корисну модель) до Патентного відомства, вести діловодство. Підготовлені матеріали заявки потрібно оформити відповідно до Правил та подати до Патентного відомства. У процесі експертизи заявки потрібно вести листування з Відомством, відслідковувати терміни, відповідати на запити. Дізнатися вартість представництва в Патентному відомстві...

5. Отримати патент на винахід (корисну модель). Підтримувати патент в силі. Після отримання патенту необхідно відстежувати терміни і розміри зборів за підтримання чинності патенту та сплачувати їх. Детальніше про підтримання чинності патенту...Оставить отзыв  ↓