Графік роботи:

 info@destra.ua

0
Мій кошик
Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння

Що таке інтелектуальна власність, порушення прав, захист прав

1. Причини порушення прав

Порушення прав інтелектуальної власності сьогодні відбувається як стосовно відомих об’єктів, так і не відомих, але у певний момент потрібних порушникам.

Причин порушення може бути декілька:

 • складно знайти контакти власника прав;
 • не вдалося домовитися з власником прав;
 • небажання оплатити здобутки інших;
 • отримання неправомірної вигоди;
 • введення в оману споживача (антиконкурентні дії);
 • відсутність розуміння того, що своїми діями особа порушує права.

2. Види порушення прав

за територією:

 • у мережі інтернет;
 • на території України;
 • поза межами України.

за типом порушення:

 • копіювання (використання як є);
 • створення подібного об’єкта;
 • імпорт / експорт товарів, що містять об’єкти, що введено у цивільний обіг незаконно;
 • подання на реєстрацію об’єкта як свого
 • інше.

3. Органи що захищають права

Загалом можна виділити наступні основні інституції до яких можна звернутися із заявою за захистом своїх прав:

 • Суди України;
 • Антимонопольний комітет України;
 • Національна поліція Україні (у тому числі й Кіберполіція України);
 • Державна митна служба України (за умови внесення об’єкта у відповідний реєстр);
 • Національний орган інтелектуальної власності (подання заперечення проти заявки);
 • Третейський суд (якщо передбачено умовами договору);
 • Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (якщо передбачено умовами договору).

4. Відповідальність

В Україні за порушення прав інтелектуальної власності передбачено цивільно-правову (ЦК України та спеціальні закони щодо охорони конкретних об’єктів – визнання права, накладення заборони використання об’єкту, накладення штрафу, стягнення компенсації чи неустойки, розірвання договору, блокування ресурсу, на якому здійснюється порушення прав, та ін.), адміністративну (ст. 51-2 КУпАП Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності – штраф 850-5100 грн. із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення; також, за певні види порушень, передбачено відповідальність у статтях 164-3, 164-6, 164-7, 164-17 і 164-18 КУпАП), кримінальну (ст. 176 КК України Порушення авторського права і суміжних прав – від штрафу 5100-51000 грн. до позбавлення волі на строк до 6 років; 177 КК України Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію – від штрафу 3400-51000 грн. до позбавлення волі на строк до шести років; ст. 229 КК України Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару –штраф від 17000 до 255000 грн.) відповідальність

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

 • застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню та збереження доказів;
 • зупинення пропуску через митний кордон України товарів;
 • вилучення з цивільного обороту товарі, та знищення таких товарів за рахунок особи, яка вчинила порушення;
 • вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь за рахунок особи, яка вчинила порушення;
 • застосування разової грошової виплати замість застосування способів захисту права інтелектуальної власності, встановлених пунктами 3 та/або 4 (за умови що право порушено ненавмисно і без недбалості та що застосування способів захисту, встановлених пунктами 3 і 4, є неспівмірним шкоді, заподіяній позивачеві). Розмір разової грошової виплати визначається судом як розмір винагороди, яка була б сплачена за надання позивачем дозволу на використання права інтелектуальної власності, щодо якого виник спір, і обґрунтовано задовольняє позивача;
 • застосування компенсації замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір компенсації визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
 • опублікування за заявою позивача в засобах масової інформації або доведення до загального відома іншим визначеним судом шляхом відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення за рахунок особи, яка вчинила правопорушення.

5. Дії у разі порушення прав

Для захисту ваших порушених прав вам потрібен як фахівець, що розуміється на конкретному об’єкті права, так і спеціаліст, що може представляти ваші інтереси у певній інституції з досвідом такої роботи.

Захист прав зазвичай складається з наступних стадій:

 • Розробка правової позиції;
 • Збір доказів, встановлення особи порушника;
 • Підготовка та подання відповідної заяви до обраної інституції;
 • Участь у процесі розгляду заяви;
 • Оскарження рішення (у разі необхідності);
 • Виконання рішення.

Захист прав інтелектуальної власності полягає у діях щодо визнання прав, поновлення порушених прав, усунення перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів правовласника.

В залежності від виду порушення, причини порушення, суті, обсягу порушення можна обрати один або декілька способів захисту порушеного права.

Отже, роботу бажано розпочати з встановлення причини порушення права на об’єкт інтелектуальної власності.

Для цього ми рекомендуємо встановити особу порушника, сформувати правову позицію і звернутися до порушника з претензією. Якщо ж порушник не погоджується на врегулювання спору так званим неюрисдикційним шляхом (домовитися), то варто звернутися до суду.

Часто можна зіштовхнутися з найпоширенішою перешкодою в питанні захисту прав – встановлення особи порушника. Особливо у мережі Інтернет, оскільки там порушником найчастіше є фізична особа, інформація про яку прихована з метою захисту персональних даних.

Для подолання такої перешкоди, у разі відмови реєстратора доменного імені, необхідно звернутися або до суду (просити суд витребувати інформацію про реєстранта), або ж звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Необхідно зазначити, що умови надання захисту прав, обсяг захисту, порядок здійснення захисту залежать від об’єкта права інтелектуальної власності та інституції, в якій ви просите захистити порушене прав. Іноді необхідною передумовою для захисту прав є їх внесення до певного реєстру (наприклад, Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону) або реєстрація (наприклад, для внесення у Митний реєстр).

Найефективнішою формою захисту права інтелектуальної власності є судовий захист, що здійснюються загальними судами України (це так звана юрисдикційна форма захисту). У разі відповідного застереження у договору з порушником – може виникнути потреба звернутися до третейського суду чи Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України.

Порівняно новою формою захисту авторського або суміжного права у мережі Інтернет, яка є неюрисдикційною, є звернення із заявою про припинення порушення до власника веб-сайту, на якому незаконно розміщено аудіовізуальні твори, музичні твори, комп’ютерні програм, відеограми, фонограми, передачі (програми) організацій мовлення.

Заявник звертається із заявою про припинення порушення виключно за представництвом (посередництвом) адвоката. Заявник надсилає заяву власнику веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту.

За відсутності обставин, передбачених ч.4 ст. 52-1 ЗУ Про авторське право і суміжні права, власник веб-сайту невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення, зобов’язаний унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, та надати заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи.


Безкоштовні консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності

Ми надаємо консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали.

Безкоштовно надаються:

 • Перші 15 хвилин усної консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності;
 • Стандартні письмові матеріали щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію


Вгору
,