Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:

Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає умовам патентоспроможності.

Як винахід або корисну модель можна запатентувати продукт, процес, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Приклади продукту як об'єкту технології:

пристрій, механізм, комплекс взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, а також інший біологічний матеріал.

Приклади процесу як об'єкту технології:

виготовлення, обробка, переробка продукту і контроль його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностики, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він:

 • є новим;
 • має винахідницький рівень; та
 • є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є:

 • новою; та
 • промислово придатною.

Виключні майнові права на винахід (корисну модель) виникають і охороняються державою за умови їх реєстрації (видачі патенту). Без реєстрації не існує охорони винаходу.

Права на винахід (корисну модель) охороняються тільки в тій країні, де запатентовано винахід. Тобто патентувати потрібно в тій країні (країнах), де ви хочете отримати охорону.

Патент на винахід (корисну модель) — це охоронний документ, що засвідчує наявність прав інтелектуальної власності на рішення у сфері технології в обсязі, який визначений даними, що внесені до державного реєстру.

Патент є бланком встановленої форми. Він видається спеціально уповноваженим органом держави в сфері інтелектуальної власності — патентним відомством (в Україні — Укрпатентом).

Патент — це предмет бажання і гордості будь-якого винахідника, це можливість заробити, інвестувати, завоювати новий ринок, оптимізувати оподаткування.

Але є один підводний камінь як для власника патенту, так і для набувача прав — у патенті не вказано головне: який це патент — “сильний”, “слабкий” або “мертвий”. Найчастіше власники патентів дізнаються про це занадто пізно — коли їм доводиться відстоювати свої права в разі порушення, або коли їм пред'являють претензію.

Головною метою Патентно-юридичного агентства “ДЕСТРА” при наданні послуг з патентування є отримання нашим Клієнтом дійсно сильного патенту, що забезпечує максимальний обсяг охорони інтелектуальної власності.

1. Отримати монополію на ринку — тобто отримати виключне право виробляти продукт або здійснювати спосіб (наприклад, спосіб приготування їжі, виробництва, лікування, вимірювання, обробки електронних даних, вирощування, обробки, переробки, використання джерел енергії, видобутку, отримання копалин), усунути конкурентів, отримавши виключне право на використання, право забороняти використання і право дозволяти використання (продавати ліцензію).

2. Можливість уникнення проблем у разі патентування подібного рішення іншою особою — конкуренти можуть вести розробки в одній сфері, і хтось може отримати широкий патент, що включає багато сфер.

3. Капіталізація підприємства — підвищення вартості підприємства шляхом оцінки та постановки активу на баланс.

4. Можливість отримати винагороду винахідником — винахідник може отримати премію від роботодавця або видати ліцензію на використання патенту та отримувати винагороду у вигляді роялті.

5. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — фізична особа може отримати патент, щоб зазначити це в дисертації, резюме, включити до портфоліо; юридична особа може використовувати патент для підтримки репутації, реклами, збільшення гудвілу.

6. Можливість оптимізації оподаткування — зниження бази оподаткування шляхом постановки об'єкту інтелектуальної власності на баланс і нарахування амортизації; можливість виплати грошей керівнику і засновнику у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ); перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає, якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого початку зареєстрований на іноземного суб'єкта).

7. Можливість залучення міжнародних процедур щодо патентування в інших країнах. — використання української заявки в якості базової для подальшого патентування в інших країнах з пріоритетом за датою подання української заявки (міжнародна заявка подається протягом 12 міс., без української заявки не можна подати заявку за кордоном).

8. Реклама в наслідок публікації патенту — можливість донесення інформації до тих, хто хоче придбати права (ліцензію), а також тих, кого слід налякати.

9. Поповнення рівня техніки — за допомогою широкого опису, можна поповнити рівень техніки та ускладнити можливість патентування конкурентами подібних об'єктів.

Наприклад, ми патентуємо конкретну голку “зінгер”, в описі описуємо безліч варіантів: які можуть бути схожі голки, навіть ті, які не підпадають під формулу (без зазначення їх у формулі), таким чином ми усуваємо можливість патентування подібних речей конкурентами, оскільки те, що буде описано в описі і опубліковано, стане відомим на момент публікації, отже якщо хтось буде патентувати описане, його не запатентують через відсутність новизни. При цьому такий розширений опис не вплине на протиставлення, тому що оцінка і протиставлення здійснюється за формулою винаходу (корисної моделі).

Патентування винаходу (корисної моделі) передбачає щонайменше 8 етапів кропіткої роботи, в ході яких ми вибудовуємо обсяг охорони винаходу (корисної моделі), виходячи з потреб клієнта.

Крок 1. Укладення договору про конфіденційність

Дані про об’єкт патентування, заявника та винахідника є конфіденційною інформацією. Частина цих даних (а саме дані, що з рештою потрапляють у заявку) залишаються конфіденційними до моменту публікації заявки на винахід (корисну модель). Інша ж частина даних (дані, що були розкриті замовником в ході підготовки заявки, але з рештою не потрапили у заявку) залишається конфіденційною і після публікації заявки. Зобов’язання Патентно-юридичного агентства “Дестра” щодо збереження конфіденційності викладаються в Договорі про збереження конфіденційності отриманих від Замовника даних про об’єкт патентування, що підписується нами до початку робіт з підготовки заявки на патентування.

Підписавши договір про конфіденційність, Агентство переходить до наступних кроків.

Крок 2. Початкова інформація про заявника, винахідника та об’єкт патентування

(а) Визначення, хто буде заявником (майбутнім власником патенту), врегулювання відносин між заявниками

Заявником (майбутнім власником патенту) може бути:
 • Фізична особа чи юридична особа. У кожного з варіантів є свої переваги та недоліки. Зокрема, фіз. особа може видати ліцензію іншій особі та отримувати роялті. Юридична особа може оцінити об’єкт інтелектуальної власності та поставити на баланс.
 • Одна особа чи кілька осіб.
Хто повинен бути вказаний як заявник?
 • Винахідник — якщо винахід здійснено поза рамками трудового договору, або якщо роботодавець відмовляється патентувати;
 • Роботодавець — якщо між ним і працівником укладено договір про розподіл прав і відбулася передача права на подачу заявки;
 • Винахідник і заявник разом — якщо між роботодавцем і працівником не укладено договір про розподіл прав. За відсутності такого договору — в разі незазначення винахідника як заявника — винахідник може подати позов про визнання патенту недійсним на підставі порушення його прав.
Рекомендації:

Перед тим, як розпочинати процедуру патентування, рекомендується укласти договір щодо розподілу прав між майбутніми власниками патенту (заявниками), якщо їх декілька, а також формалізувати відносини з інвестором (якщо такий є).

Без укладення договору між заявниками, кожен з них, після отримання патенту, може самостійно використовувати патент на власний розсуд, зокрема, самостійно (наприклад, як фізична особа-підприємець) виготовляти запатентовану продукцію чи застосовувати запатентований спосіб. Однак, якщо такий співвласник патенту захоче використовувати даний патент на власному підприємстві, йому буде потрібен дозвіл інших співвласників, а про це варто домовитися заздалегідь.


(б) Визначення, хто буде зазначений як винахідник, врегулювання відносин між заявником та винахідником

Хто повинен бути вказаний як винахідник?

Винахідником має бути вказана особа, яка фактично здійснила розробку в результаті своєї інтелектуальної, творчої діяльності (або відповідна група осіб). Люди, які займалися організаційною роботою або фінансуванням, не є винахідниками.

Якщо винахідник та заявник є різними особами (у т.ч., якщо заявником є роботодавець, а винахідником — працівник), перед тим, як розпочинати процедуру патентування, слід правильно визначити винахідників та заявників, укласти договір щодо передачі прав на подання заявки та розподілу прав на винахід (корисну модель).

Неправильне зазначення заявників і винахідників не впливає на видачу патенту, тому що Укрпатент (як і патентні відомства інших країн) не перевіряє правдивість таких відомостей, однак це може мати негативні наслідки у вигляді подальшого визнання патенту недійсним.

Крок 3. Виявлення об’єкту патентування, узгодження технічного завдання щодо підготовки заявки на отримання патенту

Термін виконання:

Аналіз початкових даних про об’єкт патентування здійснюється протягом 5 робочих днів. За відсутності необхідності в уточнювальних запитань, підписуємо Технічне завдання і переходимо до наступних кроків.

Опис послуг Вартість, грн. Термін виконання Агентством
Аналіз початкових даних про об’єкт патентування, отриманих від Замовника з метою виявлення об’єкту патентування та узгодження Технічного завдання 3750 Протягом 5 роб. днів
У разі недостатньої повноти або невідповідності отриманих від Замовника даних — формулювання уточнювальних запитань щодо об’єкту патентування та аналіз відповідей на ці запитання 2500 Формулювання запитань — протягом 2 роб. днів; аналіз відповідей — протягом 5 роб. днів
Визначення підгруп МПК (Міжнародної патентної класифікації) для проведення патентного пошуку від 750 протягом 2 роб. днів після отримання даних, достатніх для проведення патентного пошуку
Підписання Договору та Технічного завдання, оформлення інших документів протягом 1 роб. дня після узгодження Технічного завдання
Усього (за відсутності необхідності уточнювальних запитань): 4500

Крок 4. Патентний пошук

Мета патентного пошуку:

 • Визначення відповідності критерію новизни і винахідницького рівня (для винаходу) або відповідності критерію новизни (для корисної моделі).
 • Визначення найближчого аналога (прототипу), який буде зазначено в описі.

Термін виконання патентного пошуку:

Патентний пошук зазвичай розпочинаємо паралельно з роботами за Кроком 3 (після отримання від Замовника даних, що є достатніми для класифікації об'єкту за підгрупами МПК та проведення патентного пошуку). Патентний пошук здійснюється протягом 5 робочих днів. Аналіз результатів попереднього пошуку та надання письмового висновку здійснюється протягом 5 робочих днів після пошуку.

Опис послуг Вартість, грн. Термін виконання Агентством
Проведення патентного пошуку (вартість за кожні 15 підгруп МПК) 4500 протягом 5 роб. днів після сплати рахунку за пошук
Аналіз результатів попереднього пошуку та надання письмового висновку (вартість за кожні 20 документів) 3000 протягом 5 роб. днів після здійснення пошуку
Усього: 7500 10 роб. днів

Крок 5. Підготовка матеріалів заявки на отримання патенту

Термін виконання:

Підготовка матеріалів заявки здійснюється у середньому протягом 35 робочих днів. Точний термін визначається при узгодженні та підписанні Технічного завдання і залежить від складності технічного рішення та повноти наданих Замовником матеріалів.

Опис послуг Вартість, мінімальна, грн. Вартість, середня, грн.
[120101] Розробка незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) 3000 4500
[120102] Розробка залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) (за необхідності) - 1800
[120103] Класифікація технічного рішення (визначення індексу рубрики чинної редакції МПК) - 500
[120104] Розробка тексту розділу опису "галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)" 600 600
[120105] Розробка тексту опису 1 аналога або потреби у вирішенні існуючої проблеми технічним шляхом для розділу опису "рівень техніки" 1800 2700
[120106] Розробка тексту визначення технічної задачі або технічного результату винаходу (корисної моделі) 750 750
[120107] Розробка тексту опису суті об’єкта винаходу (корисної моделі) для розділу опису "суть винаходу (корисної моделі)" (за 1 об’єкт) 3100 4650
[120108] Розробка тексту переліку позицій одної фігури для розділу опису "перелік фігур креслення" (до 10 позицій) - 600
[120109] Розробка тексту обґрунтування причинно-наслідкового зв’язку між ознаками об’єкта винаходу (корисної моделі) та очікуваним технічним результатом або вирішенням задачі (за 1 об’єкт) - 4050
[120110] Розробка тексту опису продукту в статичному стані для розділу опису "відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)" (за 1 об’єкт) - 3750
[120111] Розробка тексту опису дії (роботи), способу використання, одержання, застосування для розділу опису "відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)" (за 1 об’єкт) 2500 3750
[120112] Розробка тексту реферату 450 450
Усього: 12200
(мін.)
28100
(середн.)

Крок 6. Оформлення та подача матеріалів заявки. Формальна експертиза

Термін здійснення формальної експертизи:

Подача матеріалів заявки здійснюється протягом 2 днів після узгодження з замовником матеріалів заявки та оплати рахунку за подачу заявки та ведення діловодства.

Слід пам’ятати, що щодо корисної моделі здійснюється лише формальна експертиза (Крок 7 не потрібен), а щодо винаходу — як формальна експертиза (цей Крок 6), так і кваліфікаційна експертиза (наступний Крок 7).

Формальна експертиза без прискорення зазвичай здійснюється Укрпатентом протягом 8 місяців для корисної моделі та до 17 місяців для винаходу.

У разі замовлення прискорення — формальна експертиза здійснюється Укрпатентом протягом 20 робочих днів.

Опис послуг Вартість, грн.
Подання підготовленого комплекту документів заявки до Патентної установи 2500
Офіційний збір за подання заявки на винахід (до 3 пунктів формули, до 100 аркушів опису та креслень):
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником


160
1600
Офіційний збір за подання заявки на корисну модель (до 3 пунктів формули, до 100 аркушів опису та креслень):
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником


480
2400
Ведення діловодства за заявкою на винахід (корисну модель) на етапі формальної експертизи (відслідковування термінів, отримання документів, інформування заявника) 1750
Усього для винаходу:
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником

Усього для корисної моделі:
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником

4410
5850


4730
6650

Крок 7. Кваліфікаційна експертиза (для винаходу)

Термін здійснення кваліфікаційної експертизи:

Слід пам’ятати, що цей Крок 7 потрібен лише для винаходу (щодо корисної моделі здійснюється лише формальна експертиза).

Кваліфікаційна експертиза без прискорення зазвичай здійснюється Укрпатентом протягом 15 місяців

У разі замовлення прискорення — кваліфікаційна експертиза здійснюється Укрпатентом протягом 80 робочих днів.

Опис послуг Вартість, грн.
Ведення діловодства за заявкою на винахід на етапі кваліфікаційної експертизи (замовлення кваліфікаційної експертизи, відслідковування термінів, отримання документів, інформування про запити) 3750
Офіційний збір за проведення кваліфікаційної експертизи (за 1 пункт формули, лише для винаходів):
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником


600
6000
Усього:
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником

4350
9750

Крок 8. Отримання патенту

Термін виконання:

Сплата збору за публікацію — протягом 3 місяців після позитивного рішення експертизи.

Видача патенту — протягом 2 місяців після публікації (реєстрації).

Опис послуг Вартість, грн.
Сплата збору за публікацію та мита за видачу патента, отримання патента та пересилання Замовникові 1250
Офіційний збір за публікацію про видачу патенту на винахід:
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником


40 (плюс 2 за кожний аркуш понад 15)
400 (плюс 20 за кожний аркуш понад 15)
Офіційний збір за публікацію про видачу патенту на корисну модель:
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником


120 (плюс 6 за кожний аркуш понад 15)
600 (плюс 30 за кожний аркуш понад 15)
Державне мито за видачу патенту (для резидента) 17
Усього для винаходу:
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником

Усього для корисної моделі:
- якщо заявник є винахідником
- якщо заявник НЕ є винахідником

від 1307
від 1667


від 1387
від 1867

Можливі додаткові витрати, пов’язані з підготовкою відповіді на запити, повідомлення, попередню відмову експертизи, що зумовлені незалежними від Агентства обставинами.

Інформація наведена у спрощеному вигляді для розуміння порядку ціноутворення та можливих мінімальних та середніх затрат, виходячи з нашої практики. Остаточна вартість послуг визначається після отримання матеріалів від замовника.

Двигун внутрішнього згорання
Спосіб доставки вільнопадаючого контейнера у задану точку
Комбінований гвинтовий конвеєр
Спосіб регулювання напруги змінного струму

Більше прикладів запатентованих винаходів та корисних моделей >>>

Щоб дізнатися вартість послуг у сфері патентування, перейдіть за посиланнями нижче, додайте необхідні послуги до кошика та отримайте попередній розрахунок вартості.