Торговельна марка, знак, логотип, бренд — уся інформація, послуги з реєстрації в Україні та за кордоном

Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:


Торговельна марка — будь-яке позначення або комбінація позначень, які застосовуються для індивідуалізації товарів (послуг) та дають можливість відрізнити товари або послуги однієї особи від товарів або послуг інших осіб.

Знак для товарів і послуг, товарний знак, торговий знак, знак обслуговування, товарна марка, фірмовий знак, знак фірми, знак компанії, trademark — це синонімічні терміни, що позначають торговельну марку та зустрічаються в законодавстві України та інших країн.

Бренд — це поняття зі сфери маркетингу, яке включає сукупність уявлень, асоціацій, емоцій, ціннісних характеристик про торговельну марку (знак), продукт чи послу у свідомості споживача. У побуті торговельну марку (знак) часто називають брендом, до нас звертаються з проханням зареєструвати бренд. Насправді ми можемо зареєструвати торговельну марку, сформувати необхідний обсяг охорони, а потім ви використовуєте цю торговельну марку, щоб створити бренд, завоювавши довіру споживачів.
Можлива і зворотна ситуація щодо бренду: ви створили впізнаваний бренд (у вас є назва, логотип, слогани, продукт, шанувальники), і лише потім ви здогадуєтеся чи вам підказують, що цей бренд потрібно захистити шляхом реєстрації однієї чи кількох торговельних марок. Ця ситуація трапляється часто, але в такому випадку власники бренду, вклавши значні кошти в “розкрутку” бренду, ризикують втратити свій бренд або суттєво звузити можливості свого розвитку, якщо конкурент подасть на реєстрацію таку саму чи подібну торговельну марку.

Логотип — це поняття зі сфери дизайну, що являє собою графічний знак, емблему, символ, виконані у вигляді оригінального графічного позначення або літерного (шрифтового) накреслення. Якщо логотип використовується для індивідуалізації товарів і послуг, такий логотип можна зареєструвати як торговельну марку.

Найчастіше реєструють такі види торговельних марок:

 • Словесні — торговельні марки, що складаються з існуючих чи вигаданих слів або сполучень літер, цифр (наприклад, назви компаній, позначення, які слугують для індивідуалізації товарів або послуг, слогани, які використовуються в рекламних цілях, девізи);
 • Зображувальні — торговельні марки, що складаються з графічних композицій будь-яких форм на площині (наприклад, логотипи, емблеми, етикетки);
 • Об'ємні — торговельні марки у вигляді тривимірних фігур або їх композицій (наприклад, форма пляшки, пакування, вивіски);
 • Комбіновані — торговельні марки у вигляді комбінації словесних позначень, плоских графічних композицій та/або тривимірних фігур.

Рідше реєструють такі види торговельних марок:

 • Кольори та комбінації кольорів;
 • Світлові торговельні марки;
 • Звукові торговельні марки;
 • Запахи;
 • Ваш варіант — наприклад, танок)))

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається зображенням ТМ (словесним позначенням) та переліком товарів і послуг, внесеним до державного реєстру, щодо яких вона зареєстрована. Це означає, що власник торговельної марки може заборонити іншим особам використовувати ідентичні і схожі торговельні марки щодо таких самих або однорідних товарів і послуг.

Детальніше про вибір виду ТМ та підбір товарів і послуг

Права на торговельну марку охороняються лише в тій країні, де видано свідоцтво на таку торговельну марку. Тобто реєструвати торговельну марку потрібно в тій країні (країнах), де ви хочете отримати охорону.

Детальніше про реєстрацію ТМ в Україні

Детальніше про реєстрацію ТМ в інших країнах

Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років. Його можна продовжувати кожні 10 років.

Детальніше про продовження дії ТМ


1. Отримати монополію на ринку — тобто отримати виключне право використовувати торговельну марку (виробляти продукцію з таким позначенням, надавати послуги), усунути конкурентів, отримавши виняткове право на використання ТМ на певній території, право перешкоджати неправомірному використанню ТМ, забороняти використання ТМ, дозволяти використання ТМ (продавати ліцензію).

2. Можливість уникнути проблем у разі реєстрації такої торговельної марки іншою особою — якщо інша особа зареєструє таку торговельну марку в Україні або в іншій країні, де ви продаєте або збираєтеся продавати товари або послуги, вона може зажадати від Вас припинити використовувати відповідне позначення, у т.ч. через суд. Є ймовірність, що Ви зможете відстояти своє право на використання позначення на підставі попереднього користування, але будете істотно обмежені в своїх правах і понесете витрати на оплату послуг юристів та патентних повырених.

3. Збільшити капіталізацію підприємства — підвищення вартості підприємства шляхом оцінки та постановки торговельної марки на баланс, внесення в статутний фонд.

4. Можливість отримувати винагороду власником торговельної марки, який може при цьому бути, наприклад, власником або керівником компанії — можливість виплати грошей керівнику і засновнику у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ) за використання ТМ; перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого початку зареєстровано на іноземного суб'єкта).

5. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — торговельна марка може бути використана для підвищення репутації, впізнаваності, реклами, збільшення гудвілу.

6. Можливість оптимізації оподаткування, досягнення інших фінансових цілей — використання торговельної марки в якості застави при отриманні кредитів, використання ліцензійних договорів як підстави для платежу на користь компанії-власниці торговельної марки (ліцензіара).

7. Можливість залучення міжнародних процедур для реєстрації в інших країнах — використання української заявки на торговельну марку в якості базової для реєстрації торговельної марки в інших країнах з пріоритетом за дачею подачі української заявки (міжнародна заявка подається протягом 6 міс., без української заявки не можна подати заявку за кордоном за Мадридською процедурою).

8. Можливість використання позначення на іноземній мові — відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", передбачається обов'язкове використання української мови в діловому обороті, рекламі, при обслуговуванні споживачів і багатьох інших сферах. Але при цьому передбачено, що зареєстровані торгові марки використовуються в тому вигляді, в якому вони зареєстровані (тобто, якщо торгова марка зареєстрована англійською, російською або будь-якому іншому іноземною мовою — ви можете її використовувати в зареєстрованому вигляді).


Крок 1. Провести підготовчу роботу для реєстрації ТМ:

 • Визначити, хто буде власником ТМ — одна особа чи кілька осіб, фізична особа чи юридична особа, врегулювати відносини між співвласниками. Як правильно визначити майбутніх власників ТМ...
 • Оформити документи, що підтверджують право власності на зображення торговельної марки — оформити договір і акт про передачу прав на зображення ТМ від автора зображення до майбутнього власника ТМ. Як передати права від дизайнера до майбутнього власника ТМ...
 • Сформувати обсяг правової охорони:
  • Визначити вид торговельної марки — словесна, зображувальна чи комбінована, оскільки обсяг правової охорони визначається, зокрема, зображенням ТМ (в т.ч. видом ТМ). Як правильно визначити вид ТМ...
  • Визначити перелік товарів і послуг — правова охорона торговельної марки здійснюється лише у відношенні товарів і послуг, щодо яких проведена реєстрація. Цей перелік складається з числа формулювань класифікатора та/або доповнюється формулюваннями, які відсутні в класифікаторі. Як правильно визначити перелік товарів і послуг...

Крок 2. Провести пошук тотожних і схожих трговельних марок, які можуть перешкоджати реєстрації ТМ

Якщо не здійснити пошук ТМ, збільшується ризик протиставлення тотожних і схожих ТМ з боку закладу експертизи. Навіщо перевіряти ТМ перед реєстрацією...

Крок 3. Здійснити реєстрацію ТМ в Україні:

 • Підготувати та подати заявку на реєстрацію ТМ, вести діловодство — заявка повинна відповідати правилам складання та подання заявки на реєстрацію торговельної марки. Після подачі заявки необхідно відстежувати терміни оплат і надання документів. Як скласти заявку на ТМ...
 • Відповідати на запити і, можливо, попередні відмови експертизи — реєстрація ТМ — це змагальний процес, в ході якого завдання закладу експертизи полягає у тому, щоб знайти підстави для відмови, а заявника та його представника (патентного повіреного) — домогтися реєстрації та відстояти інтереси замовника.
 • Прискорити експертизу заявки — у разі необхідності прискореної реєстрації ТМ необхідно підготувати відповідні документи і подати до Укрпатенту. Як прискорити реєстрацію ТМ...

Вартість реєстрації торговельної марки включає дві складові:

 1. Вартість послуг патентного повіреного (ця вартість залежить від обсягу фактично замовлених послуг); та
 2. Суму офіційних зборів (ця сума залежить від виду торговельної марки та кількості класів товарів і послуг, відносно яких здійснюється реєстрація).

ПОПЕРЕДНІЙ ПОШУК ТОТОЖНИХ ТА СХОЖИХ ТМ

Вартість послуг патентного повіреного — від 1600 грн.

Сума офіційних зборів — від 864 грн.


Опис послуг та зборів Вартість, грн.
Один клас Два класи Три класи
Постановка задачі та замовлення попереднього пошуку відносно словесної або зображувальної торговельної марки 600 600 600
Офіційний збір за проведення попереднього пошуку відносно словесної або зображувальної торговельної марки 864 1038 1212
Аналіз результатів попереднього пошуку та надання висновку (до 20 результатів) 1000 1000 1000
Усього вартість послуг та зборів щодо пошуку ТМ: 2464 2638 2812

Пошук торговельних марок не є обов’язковим, проте рекомендується для досягнення наступних цілей:

 • Виявлення ТМ, що можуть становити перешкоду для реєстрації.
 • У разі виявлення таких ТМ — коригування стратегії реєстрації ТМ та обсягу правової охорони: зміна виду ТМ (словесна, зображувальна, комбінована), зазначення чи незазначення кольорів, додавання чи усунення елементів — для подальшої успішної реєстрації.
 • Мінімізація ризику протиставлення іншої ТМ та попередньої відмови на етапі експертизи і, відповідно, уникнення додаткових витрат, пов'язаних з відстоюванням реєстрації.

РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Вартість послуг патентного повіреного — від 2100 грн.

Сума офіційних зборів — від 1000 грн.


Опис послуг та зборів Вартість, грн.
Один клас Два класи Три класи
Формування обсягу правової охорони ТМ шляхом вибору товарів та послуг, щодо яких буде здійснюватися реєстрація 500 1000 1500
Підготовка та подання заявки на реєстрацію торговельної марки 800 1000 1200
Офіційний збір за подання заявки на реєстрацію торговельної марки 1000 2000 3000
Представництво заявника у Патентному відомстві до завершення процедури реєстрації, відстоювання інтересів, інформування заявника, відслідковування термінів, отримання документів 800 800 800
Усього вартість послуг та зборів щодо підготовки та подачі заявки на ТМ: 3100 4800 6500

До розрахунку не включено вартість підготовки відповіді на попередню відмову (це трапляється у 15% випадків). Також не включено збір за публікацію про реєстрацію ТМ (600 грн. за 1 клас, ч/б) та державне мито за видачу свідоцтва (85 грн.) — вони сплачуються протягом 3 місяців після позитивного рішення про реєстрацію ТМ.ДОДАТКОВО — прискорення експертизи (за необхідності)

Вартість послуг патентного повіреного — 1500 грн.

Сума офіційних зборів — від 5220 грн.


Опис послуг та зборів Вартість, грн.
Один клас Два класи Три класи
Замовлення в Укрпатентs прискорення експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки, моніторинг та прискорені дії з діловодства 1500 1500 1500
Офіційний збір за прискорення експертизи за заявкою на реєстрацію торговельної марки — відносно словесної або зображувальної ТМ 5220 5832 6444
Усього вартість послуг та зборів щодо прискорення експертизи заявки на ТМ: 6720 7332 7944

У таблицях вище наведено вартість основних послуг та офіційних зборів, пов’язаних з підготовкою та поданням заявки на реєстрацію торговельної марки щодо товарів та/або послуг, які відносяться до одного, двох та трьох класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (Ніццька класифікація).

Загалом у міжнародному класифікаторі 45 класів. Якщо Вас цікавить вартість реєстрації щодо більше ніж трьох класів товарів та послуг, скористайтеся калькулятором вартості реєстрації ТМ з можливістю додавання послуг до кошика або скористайтеся формою нижче та надішліть нам запит.

Інформація наведена у спрощеному вигляді для розуміння порядку ціноутворення та можливих мінімальних та середніх затрат, виходячи з нашої практики. Остаточна вартість послуг визначається після отримання матеріалів від замовника.
Оставить отзыв  ↓