Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:

Торговельна марка — будь-яке позначення або комбінація позначень, які застосовуються для індивідуалізації товарів (послуг) та дають можливість відрізнити товари або послуги однієї особи від товарів або послуг інших осіб.

Знак для товарів і послуг, товарний знак, торговий знак, знак обслуговування, товарна марка, фірмовий знак, знак фірми, знак компанії, trademark — це синонімічні терміни, що позначають торговельну марку та зустрічаються в законодавстві України та інших країн.

Бренд — це поняття зі сфери маркетингу, яке включає сукупність уявлень, асоціацій, емоцій, ціннісних характеристик, пов’язаних з торговельною маркою (знаком), продуктом чи послугою у свідомості споживача. У побуті торговельну марку (знак) часто називають брендом, до нас звертаються з проханням зареєструвати бренд. Насправді ми можемо зареєструвати торговельну марку, сформувати необхідний обсяг охорони, а потім ви використовуєте цю торговельну марку, щоб створити бренд, завоювавши довіру споживачів.
Можлива і зворотна ситуація щодо бренду: ви створили впізнаваний бренд (у вас є назва, логотип, слогани, продукт, шанувальники), і лише потім ви здогадуєтеся чи вам підказують, що цей бренд потрібно захистити шляхом реєстрації однієї чи кількох торговельних марок. Ця ситуація трапляється часто, але в такому випадку власники бренду, вклавши значні кошти в “розкрутку” бренду, ризикують втратити свій бренд або суттєво звузити можливості свого розвитку, якщо конкурент раніше подасть на реєстрацію таку саму чи подібну торговельну марку.

Логотип — це поняття зі сфери дизайну, що являє собою графічний знак, емблему, символ, виконані у вигляді оригінального графічного позначення або літерного (шрифтового) накреслення. Якщо логотип використовується для індивідуалізації товарів та/або послуг, такий логотип можна зареєструвати як торговельну марку.

Найчастіше реєструють такі види торговельних марок:

 • Словесні — торговельні марки, що складаються з існуючих чи вигаданих слів або сполучень літер, цифр (наприклад, назви компаній, позначення, які слугують для індивідуалізації товарів або послуг, слогани, які використовуються в рекламних цілях, девізи);
 • Зображувальні — торговельні марки, що складаються з графічних композицій будь-яких форм на площині (наприклад, логотипи, емблеми, етикетки);
 • Об'ємні — торговельні марки у вигляді тривимірних фігур або їх композицій (наприклад, форма пляшки, пакування, вивіски);
 • Комбіновані — торговельні марки у вигляді комбінації словесних позначень, плоских графічних композицій та/або тривимірних фігур.

Рідше реєструють такі види торговельних марок:

 • Кольори та комбінації кольорів;
 • Світлові торговельні марки;
 • Звукові торговельні марки;
 • Запахи;
 • Ваш варіант — наприклад, танок)))

Обсяг правової охорони торговельної марки

Власник торговельної марки отримує монопольне право на використання своєї торговельної марки для позначення певних товарів та послуг, перелік яких визначається при реєстрації. Обсяг цього монопольного права (обсяг правової охорони торговельної марки) визначається:

 • зображенням ТМ; та
 • переліком товарів та/або послуг, внесеним до державного реєстру, щодо яких вона зареєстрована.

Це означає, що власник торговельної марки може заборонити іншим особам використовувати ідентичні і схожі до ступеню змішування торговельні марки щодо таких самих або однорідних товарів і послуг.

Щоб визначити ступінь схожості торговельних марок, патентний повірений (а згодом і експерт Укрпатенту) застосовує кілька критеріїв. Найважливішими з них є:

 • Візуальна схожість — як виглядає ТМ;
 • Фонетична схожість — як вимовляється (звучить ТМ);
 • Семантична схожість — що означає ТМ;
 • Сфера застосування — відносно яких товарів та/або послуг зареєстрована ТМ.

Територіальні межі правової охорони торговельної марки

Права на торговельну марку охороняються лише в тій країні, де видано свідоцтво на таку торговельну марку. Тобто реєструвати торговельну марку потрібно в тій країні (країнах), де ви хочете отримати охорону.

Детальніше про реєстрацію ТМ в Україні

Детальніше про реєстрацію ТМ в інших країнах

Термін дії правової охорони торговельної марки

Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років. Його можна продовжувати кожні 10 років.

Детальніше про продовження дії ТМ

1. Отримати монополію на ринку — тобто отримати виключне право використовувати торговельну марку (виробляти продукцію з таким позначенням, надавати послуги), усунути конкурентів, отримавши виняткове право на використання ТМ на певній території, право перешкоджати неправомірному використанню ТМ, забороняти використання ТМ, дозволяти використання ТМ (продавати ліцензію).

2. Можливість уникнути проблем у разі реєстрації такої торговельної марки іншою особою — якщо інша особа зареєструє таку торговельну марку в Україні або іншій країні, де ви продаєте або збираєтеся продавати товари або послуги, вона може зажадати від Вас припинити використовувати відповідне позначення, у т.ч. через суд. Є ймовірність, що Ви зможете відстояти своє право на використання позначення на підставі попереднього користування, але будете істотно обмежені в своїх правах і понесете витрати на оплату послуг юристів та патентних повірених.

3. Збільшити капіталізацію підприємства — підвищення вартості підприємства шляхом оцінки та постановки торговельної марки на баланс, внесення в статутний фонд.

4. Можливість отримувати винагороду власником торговельної марки, який може при цьому бути, наприклад, власником або керівником компанії — можливість виплати грошей керівнику/засновнику (як власнику ТМ) у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ) за використання ТМ; перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого початку зареєстровано на іноземного суб'єкта).

5. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — торговельна марка може бути використана для підвищення репутації, впізнаванності, реклами, збільшення гудвілу.

6. Можливість оптимізації оподаткування, досягнення інших фінансових цілей — використання торговельної марки в якості застави при отриманні кредитів, використання ліцензійних договорів як підстави для платежу на користь компанії-власниці торговельної марки (ліцензіара).

7. Можливість залучення міжнародних процедур для реєстрації в інших країнах — використання української заявки на торговельну марку в якості базової для реєстрації торговельної марки в інших країнах з пріоритетом за датою подання української заявки (міжнародна заявка подається протягом 6 міс., без української заявки не можна подати заявку за кордоном за Мадридською процедурою).

8. Можливість використання позначення на іноземній мові — відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", передбачається обов'язкове використання української мови в діловому обороті, рекламі, при обслуговуванні споживачів і багатьох інших сферах. Але при цьому передбачено, що зареєстровані торгові марки використовуються в тому вигляді, в якому вони зареєстровані (тобто, якщо торгова марка зареєстрована англійською, російською або будь-якому іншому іноземною мовою — ви можете її використовувати в зареєстрованому вигляді).

Реєстрація торговельної марки — це багатоетапний процес, у ході якого патентний повірений вибудовує обсяг охорони торговельної марки, виходячи з потреб клієнта.

Ми виділяємо 5 основних етапів реєстрації ТМ:

 • Етап 1 — Початкова перевірка ТМ;
 • Етап 2 — Поглиблена перевірка ТМ;
 • Етап 3 — Підготовка і подання заявки на реєстрацію ТМ;
 • Етап 4 — Експертиза заявки на ТМ;
 • Етап 5 — Публікація та видача свідоцтва на ТМ.

У рамках кожного з етапів ми надаємо певний обсяг послуг, який відповідає вашим потребам та бюджету; на більшості етапів передбачається сплата державних зборів та мит.

Кінцева вартість реєстрації торговельної марки залежить від переліку наших послуг, які ви замовляєте, та обсягу охорони торговельної марки (кількості класів).

Етап 1. Початкова перевірка ТМ

Опис послуг Вартість, грн
ПОСЛУГА щодо аналізу ТМ, на предмет відсутності безумовних завад для реєстрації, передбачених законодавством (описовість, оманливість, загальновживаність, відсутність розрізняльної здатності) 250
ПОСЛУГА щодо визначення переліку класів для пошуку, з урахуванням однорідності 250
ПОСЛУГА щодо проведення експрес-пошуку ТМ для виявлення зареєстрованих чи поданих на реєстрацію ідентичних ТМ — за базою даних "Спеціальна інформаційна система Укрпатенту" (1 пошуковий запит) 125
ПОСЛУГА щодо проведення експрес-пошуку ТМ для виявлення міжнародних реєстрацій, що розповсюджуються на територію України — за базою даних "Madrid Monitor" (1 пошуковий запит) 125
Вартість (Етап 1): 750 грн

Етап 2. Поглиблена перевірка ТМ

Опис послуг та зборів Вартість, грн
Пакет Економ Пакет Стандарт
ПОСЛУГА щодо замовлення поглибленого пошуку ТМ за закритими базами Укрпатенту 750
ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за проведення поглибленого пошуку ТМ від 864*
ПОСЛУГА щодо аналізу результатів пошуку ТМ (порівняння кожної виявленої ТМ з торговельною маркою замовника на предмет схожості до ступеня змішування) та надання письмового висновку щодо наявності чи відсутності завад для реєстрації торговельної марки від 1000**
Вартість (Етап 2): 0
(Економ)
від 2614
(Базовий)

* 864 грн за 1-й клас + 174 за кожний наступний клас (для словесної або зображувальної ТМ),
1728 грн за 1-й клас + 348 за кожний наступний (для словесної або зображувальної ТМ)

** 100 грн за кожну виявлену ТМ (зазвичай не менше 10)

Етап 3. Підготовка і подання заявки на реєстрацію ТМ

Опис послуг та зборів Вартість, грн
Пакет Економ Пакет Стандарт
ПОСЛУГА щодо формування переліку товарів та послуг для реєстрації ТМ — з числа наявних у Міжнародному класифікаторі 1250*
ПОСЛУГА щодо формування переліку товарів та послуг для реєстрації ТМ — з числа відсутніх у Міжнародному класифікаторі (якщо це потрібно) 150**
ПОСЛУГА щодо підготовки та подання комплекту документів заявки на реєстрацію ТМ 1500*** 1500***
Вартість (Етап 3): 1500
(Економ)
2750
(Базовий)

Етап 4. Експертиза заявки

Опис послуг та зборів Вартість, грн
ПОСЛУГА щодо представництва заявника у Патентному відомстві до завершення процедури реєстрації, інформування заявника, відслідковування термінів, отримання документів 1000*
ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за подання заявки на реєстрацію торговельної марки 3200**
Вартість (Етап 4): від 4200

* незалежно від кількості класів

** за 1 клас


Термін сплати офіційного збору — протягом 2 місяців після подання заявки.

Термін проведення експертизи — без замовлення прискорення зазвичай становить 18-20 місяців від дати подання заявки. У разі замовлення прискорення — висновок експертизи можна отримати через 6-7 місяців від дати подання заявки.

У разі виявлення експертизою та протиставлення тотожних чи схожих до ступеню змішування торговельних марок, можливі додаткові витрати, пов’язані з підготовкою відповіді на попередню відмову (вартість від 3000 грн. за 1 підставу). Ймовірність отримання попередньої відмови експертизи значно зменшується у разі проведення попереднього пошуку та правильного вибору виду і стратегії реєстрації ТМ на підставі результатів пошуку.

Етап 5. Публікація та видача свідоцтва на ТМ

Опис послуг та зборів Вартість, грн
ПОСЛУГА щодо сплати збору за публікацію про реєстрацію ТМ та мита за видачу свідоцтва на ТМ, отримання свідоцтва та пересилання Замовникові 750*
ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за публікацію про реєстрацію ТМ 600**
ДЕРЖАВНЕ МИТО за видачу свідоцтва на ТМ 85*
Вартість (Етап 5): від 1435

* незалежно від кількості класів

** за 1 клас


Термін сплати — протягом 3 місяців після позитивного рішення експертизи про реєстрацію ТМ.

Термін виконання — публікацію можна замовити після отримання позитивного рішення експертизи (зазвичай через 18-20 місяців після подання заявки за неприскореною процедурою або через 6-7 місяців від дати подачі заявки за прискореною процедурою).

ДОДАТКОВО — Прискорення експертизи заявки на реєстрацію ТМ

(якщо існує потреба у швидкому отриманні рішення щодо реєстрації ТМ — за 6-7 місяців)

Опис послуг та зборів Вартість, грн
Для словесної або зображувальної ТМ Для комбінованої ТМ
ПОСЛУГА щодо замовлення в Патентній установі прискорення експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки, моніторинг та прискорені дії з діловодства 1750 1750
ОФІЦІЙНИЙ ЗБІР за прискорення експертизи за заявкою на реєстрацію торговельної марки:
- 1 клас товарів та послуг
- кожний наступний клас товарів та послуг


5220
612


9396
960

За НЕприскореною процедурою термін реєстрації торговельної марки зазвичай складає 18-20 місяців.

За прискореною процедурою рішення щодо реєстрації ТМ можна отримати за 6-7 місяців.

Вартість послуг, зборів та мит зазначено для українських заявників.

Зазвичай прискорення замовляють, якщо є потреба у швидкому отриманні свідоцтва на ТМ (наприклад, для отримання домену .ua, видачі ліцензії, залучення інвестицій тощо).


Захист торговельної марки виникає після реєстрації “заднім числом” з моменту подання заявки.

Інформація у цій статті наведена у спрощеному вигляді для розуміння порядку ціноутворення та можливих мінімальних та середніх затрат, виходячи з нашої практики. Остаточна вартість послуг визначається після отримання матеріалів від замовника.

Словесні:

Приклади зареєстрованих торговельних марок

Зображувальні:

Приклади зареєстрованих торговельних марок

Комбіновані:

Приклади зареєстрованих торговельних марок

Об'ємні:

Приклади зареєстрованих торговельних марок

Більше прикладів зареєстрованих торговельних марок >>>


Щоб дізнатися вартість послуг щодо торговельних марок, виконайте наступні дії:

 • перейдіть за посиланнями нижче;
 • додайте необхідні послуги до кошика;
 • отримайте попередній розрахунок вартості.