Торговельна марка — будь-яке позначення або комбінація позначень, які застосовуються для індивідуалізації товарів (послуг) та дають можливість відрізнити товари або послуги однієї особи від товарів або послуг інших осіб.

Знак для товарів і послуг, товарний знак, торговий знак, знак обслуговування, товарна марка, фірмовий знак, знак фірми, знак компанії, trademark — це синонімічні терміни, що позначають торговельну марку та зустрічаються в законодавстві України та інших країн.

Бренд — це поняття зі сфери маркетингу, яке включає сукупність уявлень, асоціацій, емоцій, ціннісних характеристик про торговельну марку (знак), продукт чи послу у свідомості споживача. У побуті торговельну марку (знак) часто називають брендом, до нас звертаються з проханням зареєструвати бренд. Насправді ми можемо зареєструвати торговельну марку, сформувати необхідний обсяг охорони, а потім ви використовуєте цю торговельну марку, щоб створити бренд, завоювавши довіру споживачів.
Можлива і зворотна ситуація щодо бренду: ви створили впізнаваний бренд (у вас є назва, логотип, слогани, продукт, шанувальники), і лише потім ви здогадуєтеся чи вам підказують, що цей бренд потрібно захистити шляхом реєстрації однієї чи кількох торговельних марок. Ця ситуація трапляється часто, але в такому випадку власники бренду, вклавши значні кошти в “розкрутку” бренду, ризикують втратити свій бренд або суттєво звузити можливості свого розвитку, якщо конкурент раніше подасть на реєстрацію таку саму чи подібну торговельну марку.

Логотип — це поняття зі сфери дизайну, що являє собою графічний знак, емблему, символ, виконані у вигляді оригінального графічного позначення або літерного (шрифтового) накреслення. Якщо логотип використовується для індивідуалізації товарів і послуг, такий логотип можна зареєструвати як торговельну марку.

Найчастіше реєструють такі види торговельних марок:

 • Словесні — торговельні марки, що складаються з існуючих чи вигаданих слів або сполучень літер, цифр (наприклад, назви компаній, позначення, які слугують для індивідуалізації товарів або послуг, слогани, які використовуються в рекламних цілях, девізи);
 • Зображувальні — торговельні марки, що складаються з графічних композицій будь-яких форм на площині (наприклад, логотипи, емблеми, етикетки);
 • Об'ємні — торговельні марки у вигляді тривимірних фігур або їх композицій (наприклад, форма пляшки, пакування, вивіски);
 • Комбіновані — торговельні марки у вигляді комбінації словесних позначень, плоских графічних композицій та/або тривимірних фігур.

Рідше реєструють такі види торговельних марок:

 • Кольори та комбінації кольорів;
 • Світлові торговельні марки;
 • Звукові торговельні марки;
 • Запахи;
 • Ваш варіант — наприклад, танок)))

Обсяг правової охорони торговельної марки

Власник торговельної марки отримує монопольне право на використання своєї торговельної марки для позначення певних товарів та послуг, перелік яких визначається при реєстрації. Обсяг цього монопольного права (обсяг правової охорони торговельної марки) визначається:

 • зображенням ТМ; та
 • переліком товарів і послуг, внесеним до державного реєстру, щодо яких вона зареєстрована.

Це означає, що власник торговельної марки може заборонити іншим особам використовувати ідентичні і схожі до ступеню змішування торговельні марки щодо таких самих або однорідних товарів і послуг.

Щоб визначити ступінь схожості торговельних марок застосовують кілька критеріїв. Найважливішими з них є:

 • Візуальна схожість — як виглядає ТМ;
 • Фонетична схожість — як вимовляється (звучить ТМ);
 • Семантична схожість — що означає ТМ.

Територіальні межі правової охорони торговельної марки

Права на торговельну марку охороняються лише в тій країні, де видано свідоцтво на таку торговельну марку. Тобто реєструвати торговельну марку потрібно в тій країні (країнах), де ви хочете отримати охорону.

Детальніше про реєстрацію ТМ в Україні

Детальніше про реєстрацію ТМ в інших країнах

Термін дії правової охорони торговельної марки

Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років. Його можна продовжувати кожні 10 років.

Детальніше про продовження дії ТМ


1. Отримати монополію на ринку — тобто отримати виключне право використовувати торговельну марку (виробляти продукцію з таким позначенням, надавати послуги), усунути конкурентів, отримавши виняткове право на використання ТМ на певній території, право перешкоджати неправомірному використанню ТМ, забороняти використання ТМ, дозволяти використання ТМ (продавати ліцензію).

2. Можливість уникнути проблем у разі реєстрації такої торговельної марки іншою особою — якщо інша особа зареєструє таку торговельну марку в Україні або в іншій країні, де ви продаєте або збираєтеся продавати товари або послуги, вона може зажадати від Вас припинити використовувати відповідне позначення, у т.ч. через суд. Є ймовірність, що Ви зможете відстояти своє право на використання позначення на підставі попереднього користування, але будете істотно обмежені в своїх правах і понесете витрати на оплату послуг юристів та патентних повырених.

3. Збільшити капіталізацію підприємства — підвищення вартості підприємства шляхом оцінки та постановки торговельної марки на баланс, внесення в статутний фонд.

4. Можливість отримувати винагороду власником торговельної марки, який може при цьому бути, наприклад, власником або керівником компанії — можливість виплати грошей керівнику і засновнику у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ) за використання ТМ; перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого початку зареєстровано на іноземного суб'єкта).

5. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — торговельна марка може бути використана для підвищення репутації, впізнаваності, реклами, збільшення гудвілу.

6. Можливість оптимізації оподаткування, досягнення інших фінансових цілей — використання торговельної марки в якості застави при отриманні кредитів, використання ліцензійних договорів як підстави для платежу на користь компанії-власниці торговельної марки (ліцензіара).

7. Можливість залучення міжнародних процедур для реєстрації в інших країнах — використання української заявки на торговельну марку в якості базової для реєстрації торговельної марки в інших країнах з пріоритетом за дачею подачі української заявки (міжнародна заявка подається протягом 6 міс., без української заявки не можна подати заявку за кордоном за Мадридською процедурою).

8. Можливість використання позначення на іноземній мові — відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", передбачається обов'язкове використання української мови в діловому обороті, рекламі, при обслуговуванні споживачів і багатьох інших сферах. Але при цьому передбачено, що зареєстровані торгові марки використовуються в тому вигляді, в якому вони зареєстровані (тобто, якщо торгова марка зареєстрована англійською, російською або будь-якому іншому іноземною мовою — ви можете її використовувати в зареєстрованому вигляді).


Крок 1. Початкові дані про ТМ (заповнення анкети)

Для того, щоб розпочати процедуру реєстрації ТМ, нам потрібно отримати від Вас початкові дані (зазвичай у формі заповненої анкети), виходячи з яких ми укладаємо договір, оформлюємо довіреність, обираємо найдоцільнішу стратегію реєстрації ТМ та подаємо заявку на торговельну марку.

Такими початковими даними є:

 • Дані про Заявника — особу, яка буде власником ТМ після завершення процедури реєстрації.
 • Дані про Замовника — особу, з якою буде укладено договір, і яка буде оплачувати реєстрацію.
 • Зображення ТМ або словесне найменування, запропоноване на реєстрацію у якості ТМ.
 • Дані про товари та/або послуги, щодо яких буде використовуватися торговельна марка — на підставі цих даних на подальших етапах будуть визначені класи товарів та/або послуг для пошуку ТМ і перелік товарів та/або послуг в рамках обраних класів для реєстрації ТМ.

Заявником (майбутнім власником ТМ) та Замовником (платником) може бути одна і та сама особа або різні особи. Тобто Замовник може замовити та сплатити послуги для реєстрації торговельної марки як на своє ім’я, так і на ім’я іншої особи.

Заявником (майбутнім власником ТМ) може бути:

 • Фізична особа чи юридична особа. У кожного з варіантів є свої переваги та недоліки. Зокрема, фіз. особа може видати ліцензію юридичній особі та отримувати роялті. Юридична особа може оцінити та поставити ТМ на баланс.
 • Одна особа чи кілька осіб. Якщо майбутніх власників ТМ кілька, відносини між ними бажано врегулювати шляхом укладення договору щодо умов використання ТМ. Крім того, слід мати на увазі, що якщо заявниками будуть кілька осіб, сума офіційних державних зборів за подання заявки на реєстрацію ТМ збільшується на 30%.

На цьому етапі слід також запевнитися, що майнові права на зображення торговельної марки належать Заявникові (тобто особі, яка у подальшому буде володіти торговельною маркою).

Якщо зображення торговельної марки розробляв Заявник з власної ініціативи, тоді майнові права на це зображення належать йому.

Якщо ж зображення торговельної марки розробляв, наприклад, найнятий дизайнер (фізична чи юридична особа), в такому разі варто потурбуватися про належне оформлення передачі прав від дизайнера зображення до майбутнього власника торговельної марки.


Крок 2. Укладення договору, оформлення довіреності

Виходячи з даних про Замовника, Заявника та знак (отримані в ході Кроку 1), ми готуємо та підписуємо договір, оформлюємо довіреність, надсилаємо документи Замовникові.

Отримавши документи, Замовник підписує договір, а Заявник — довіреність.

Для початку роботи нам достатньо отримати скан-копії підписаного договору та довіреності. У подальшому нам знадобляться оригінали.


Крок 3. Попередній пошук (перевірка) тотожних та схожих ТМ

Пошук торговельних марок не є обов’язковим, проте рекомендується для досягнення наступних цілей:

 • Виявлення тотожних та схожих ТМ, що можуть становити перешкоду для реєстрації.
 • У разі виявлення таких ТМ — коригування стратегії реєстрації ТМ та обсягу правової охорони: зміна виду ТМ (словесна, зображувальна, комбінована), зазначення чи незазначення кольорів, додавання чи усунення елементів — для подальшої успішної реєстрації.
 • Мінімізація ризику протиставлення іншої ТМ та попередньої відмови на етапі експертизи і, відповідно, уникнення додаткових витрат, пов'язаних з відстоюванням реєстрації.

Якщо не здійснити пошук ТМ, процес реєстрації буде менш передбачуваним та контрольованим через відсутність можливості прийняти рішення про вид знаку та обсяг охорони, виходячи з наявної інформації про зареєстровані схожі ТМ та подані заявки.

Є кілька варіантів проведення пошуку. Вони відрізняються глибиною (охопленням), термінами виконання, вартістю.


У залежності від мети, обставин, характеру ТМ та бюджету можна обрати один чи кілька варіантів пошуку торговельних марок:


Варіант 1: Експрес-пошук (перевірка) ТМ

Цей вид пошуку (перевірки) ТМ дозволяє виявити ідентичні та дуже схожі торговельні марки, що зареєстровані чи подані на реєстрацію в Україні за національною та міжнародною процедурами.

Вартість послуг патентного повіреного — від 750 грн.

Сума офіційних зборів — 0 грн.

Термін виконання — 1-2 роб. дні

Детальніше про вартість експрес-пошуку ТМ


Варіант 2: Розширений пошук (перевірка) ТМ

Цей вид попереднього пошуку (перевірки) ТМ дозволяє отримати повний перелік як тотожних, так і схожих торговельних марок, що зареєстровані чи подані на реєстрацію в Україні за національною та міжнародною процедурами.

Вартість послуг патентного повіреного — 1250 грн.

Сума офіційних зборів — від 864 грн.

Термін виконання — 3-7 роб. днів

Детальніше про вартість розширеного пошуку ТМ


Додатково: Письмовий висновок за результатами пошуку ТМ

Вартість послуг патентного повіреного — 750 грн. за кожні 20 результатів

Термін сплати — після отримання результатів пошукуКрок 4. Підготовка і подання заявки на реєстрацію ТМ

Вартість послуг патентного повіреного — від 2750 грн.

Термін сплати — перед подачею заявки

Опис послуг та зборів Вартість, грн.
Один клас Два класи Три класи
Формування обсягу правової охорони ТМ шляхом вибору товарів та послуг, щодо яких буде здійснюватися реєстрація 750 1500 2250
Підготовка та подання заявки на реєстрацію торговельної марки 2000 2000 2000
Усього вартість послуг щодо підготовки та подачі заявки на ТМ: 2750 3500 4250

Крок 5. Сплата зборів за подачу заявки на реєстрацію ТМ, ведення діловодства

Вартість послуг патентного повіреного — 750 грн.

Сума офіційних зборів — від 3200 грн.

Термін сплати — протягом 2 місяців після подання заявки

Опис послуг та зборів Вартість, грн.
Один клас Два класи Три класи
Офіційний збір за подання заявки на реєстрацію торговельної марки 3200 6400 9600
Представництво заявника у Патентному відомстві до завершення процедури реєстрації, відстоювання інтересів, інформування заявника, відслідковування термінів, отримання документів 750 750 750
Усього вартість послуг та зборів щодо підготовки та подачі заявки на ТМ: 3950 7150 10350

Крок 6. Публікація та видача свідоцтва на ТМ

Зазвичай публікація відбувається через 18-20 місяців після подання заявки за неприскореною процедурою або через 7-8 місяців від дати подачі заявки за прискореною процедурою.

Вартість послуг патентного повіреного — 750 грн.

Сума офіційних зборів та мита — від 685 грн.

Термін сплати — протягом 3 місяців після позитивного рішення експертизи про реєстрацію ТМ

Опис послуг та зборів Вартість, грн.
Один клас Два класи Три класи
Офіційний збір за публікацію про реєстрацію ТМ 600 1200 1800
Державне мито за видачу свідоцтва на ТМ 85 85 85
Сплата збору за публікацію про реєстрацію ТМ та мита за видачу свідоцтва на ТМ, отримання свідоцтва та пересилання Замовникові 750 750 750
Усього вартість послуг та зборів щодо підготовки та подачі заявки на ТМ: 1435 2035 2635

У разі виявлення експертизою та протиставлення тотожних чи схожих до ступеню змішування торговельних марок, можливі додаткові витрати, пов’язані з підготовкою відповіді на попередню відмову (вартість від 3000 грн. за 1 підставу). Ймовірність отримання попередньої відмови експертизи значно зменшується у разі проведення попереднього пошуку та правильного вибору виду і стратегії реєстрації ТМ на підставі результатів пошуку. Вартість послуг, зборів та мит зазначено для українських заявників.ДОДАТКОВО — прискорення експертизи заявки на реєстрацію ТМ (за необхідності)

За НЕприскореною процедурою термін реєстрації зазвичай складає 18-20 місяців після подання заявки.

Якщо є потреба у швидкому отриманні свідоцтва на ТМ (наприклад, для отримання домену.ua), необхідно замовити прискорення експертизи заявки на реєстрацію ТМ. У такому разі мінімальний термін реєстрації становить 7 місяців.

Вартість послуг патентного повіреного — 1750 грн.

Сума офіційних зборів — від 5220 грн.

Опис послуг та зборів Вартість, грн.
Один клас Два класи Три класи
Замовлення в Укрпатенті прискорення експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки, моніторинг та прискорені дії з діловодства 1750 1750 1750
Офіційний збір за прискорення експертизи за заявкою на реєстрацію торговельної марки — відносно словесної або зображувальної ТМ 5220 5832 6444
Усього вартість послуг та зборів щодо прискорення експертизи заявки на ТМ: 6970 7582 8194

У таблицях вище наведено вартість основних послуг та офіційних зборів, пов’язаних з підготовкою та поданням заявки на реєстрацію торговельної марки щодо товарів та/або послуг, які відносяться до одного, двох та трьох класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (Ніццька класифікація).

Загалом у міжнародному класифікаторі 45 класів. Якщо Вас цікавить вартість реєстрації щодо більше ніж трьох класів товарів та послуг, скористайтеся калькулятором вартості реєстрації ТМ з можливістю додавання послуг до кошика або скористайтеся формою нижче та надішліть нам запит.

Інформація наведена у спрощеному вигляді для розуміння порядку ціноутворення та можливих мінімальних та середніх затрат, виходячи з нашої практики. Остаточна вартість послуг визначається після отримання матеріалів від замовника.