Графік роботи:

 info@destra.ua
 fb.com/destra.ua

0
Мій кошик
Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння

Авторське право | Загальна інформація

1. Що таке авторське право?

Авторське право — юридичний термін, який використовується для опису прав, які творці мають щодо своїх літературних та художніх творів. Авторське право охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, що пов'язані зі створенням та використанням творів. Авторське право виникає з моменту створення твору. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак авторського права — ©.

Твори охороняються незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.


2. Навіщо реєструвати авторське право?

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору.

Проте, реєстрація авторського права рекомендується для досягнення наступних цілей:

2.1. Документальне підтвердження авторства шляхом отримання державного свідоцтва — може бути потрібне при укладенні договорів купівлі-продажу, передачі прав, як доказ авторства чи володіння правами у суді чи під час досудового врегулювання спору.

2.2. Збільшення розміру відшкодування у разі порушення прав — у багатьох країнах існує обмеження щодо суми позовних вимог, якщо авторське право не зареєстроване.

2.3. Покращення позицій автора при укладенні договору — наявність офіційного документу, що підтверджує авторство, збільшує довіру до автора (чи іншого власника майнових прав) з боку потенційного замовника, покупця, видавця.

2.4. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — про наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права можна вказати в дисертації, резюме, включити в портфоліо; юридична особа може використати авторське право для підтримки репутації, реклами, збільшення гудвілу.

2.5. Можливість оптимізації оподаткування — зниження бази оподаткування шляхом постановки відповідного нематеріального активу на баланс і нарахування амортизації; можливість виплати грошей керівнику і засновнику у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ); перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає, якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого спочатку зареєстровано на іноземного суб'єкта).


3. Що можна захистити за допомогою авторського права?

Авторське право захищає, зокрема, наступні види об'єктів:


4. Що не можна захистити за допомогою авторського права?

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі. Якщо ви маєте ідею, яку хочете захистити, її необхідно виразити у матеріальній формі — у вигляді малюнку, ескізу, сценарію, програмного коду — в такому разі ви зможете захистити свою ідею в межах, втілених у такому творі.

Крім того, в Україні не є об'єктами авторського права:

 • акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;
 • державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади;
 • повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації.

5. Хто вважається автором?

За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення.

Для отримання додаткового доказу авторства існує процедура реєстрації авторського права або авторського договору.


6. Які права має автор?

Існує два види авторських прав:

6.1. Майнові права (належать авторові твору або особам, яким це право передане за договором):

 • право на використання твору;
 • виключне право дозволяти використання твору;
 • право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

6.2. Немайнові права автора:

 • право бути визнаним як автор твору;
 • вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;
 • обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;
 • право на недоторканність твору;
 • протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

7. Яка вартість реєстрації авторського права?

Опис Вартість, грн.
40301 ПОСЛУГА щодо підготовки та подання заявки на реєстрацію авторського права - коеф. 1 1750,00
40302 ПОСЛУГА щодо ведення діловодства до завершення процедури реєстрації (відслідковування термінів, отримання документів, інформування про запити) - коеф. 1 750,00
40303 ЗБІР за подання заявки на реєстрацію авторського права 255* / 510**
40305 ДЕРЖАВНЕ МИТО за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір — Так 8,50

* фізична особа

** юридична особа


Консультації щодо захисту авторського права

Ми надаємо консультації щодо захисту авторського права в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали, в яких пояснюються етапи та вартість реєстрації.

Безкоштовно надаються:

 • перші 15 хвилин усної консультації щодо захисту авторського права;
 • стандартні письмові матеріали щодо етапів та вартості реєстрації авторського права.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультаціюВгору