Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:

Авторське право — юридичний термін, який використовується для опису прав, які творці мають щодо своїх літературних та художніх творів. Авторське право охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, що пов'язані зі створенням та використанням творів. Авторське право виникає з моменту створення твору. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак авторського права — ©.

Твори охороняються незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору.

Проте, реєстрація авторського права рекомендується для досягнення наступних цілей:

1. Документальне підтвердження авторства шляхом отримання державного свідоцтва — може бути потрібне при укладенні договорів купівлі-продажу, передачі прав, як доказ авторства чи володіння правами у суді чи під час досудового врегулювання спору.

2. Збільшення розміру відшкодування у разі порушення прав — у багатьох країнах існує обмеження щодо суми позовних вимог, якщо авторське право не зареєстроване.

3. Покращення позицій автора при укладенні договору — наявність офіційного документу, що підтверджує авторство, збільшує довіру до автора (чи іншого власника майнових прав) з боку потенційного замовника, покупця, видавця.

4. Репутаційні вигоди, популярність, задоволення нематеріальних потреб — про наявність свідоцтва про реєстрацію авторського права можна вказати в дисертації, резюме, включити в портфоліо; юридична особа може використати авторське право для підтримки репутації, реклами, збільшення гудвілу.

5. Можливість оптимізації оподаткування — зниження бази оподаткування шляхом постановки відповідного нематеріального активу на баланс і нарахування амортизації; можливість виплати грошей керівнику і засновнику у вигляді роялті (з нарахуванням ПДФО без ЄСВ); перерахування роялті за кордон (податок на репатріацію доходів не виникає, якщо об'єкт інтелектуальної власності з самого спочатку зареєстровано на іноземного суб'єкта).

Авторське право захищає, зокрема, наступні види об'єктів:

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі. Якщо ви маєте ідею, яку хочете захистити, її необхідно виразити у матеріальній формі — у вигляді малюнку, ескізу, сценарію, програмного коду — в такому разі ви зможете захистити свою ідею в межах, втілених у такому творі.

Крім того, в Україні не є об'єктами авторського права:

 • акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;
 • державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади;
 • повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення.

Для отримання додаткового доказу авторства існує процедура реєстрації авторського права або авторського договору.

Існує два види авторських прав:

1. Майнові права (належать авторові твору або особам, яким це право передане за договором):

 • право на використання твору;
 • виключне право дозволяти використання твору;
 • право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Немайнові права автора:

 • право бути визнаним як автор твору;
 • вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;
 • обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;
 • право на недоторканність твору;
 • протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

Щоб дізнатися вартість послуг з реєстрації авторського права та договорів, перейдіть за посиланнями нижче, додайте необхідні послуги до кошика та отримайте попередній розрахунок вартості.