График работы:

 info@destra.ua

0
Мой заказ
Добавьте товары в желания
Добавьте товары для сравнения

Защита прав в судебном порядке

1. Коли потрібен захист прав у суді

Ви маєте право на захист свого цивільного права у разі:

Ви маєте право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Захист прав здійснюється у судовому порядку якщо сторони не домовилися про врегулювання конфлікту у позасудовому порядку.


2. Складовими елементами захисту прав в судовому порядку є:

аналіз ситуації (аналіз документів, первинна консультація);

підготовка правової позиції, стратегії захисту;

погодження стратегії захисту;

збір доказів;

складання і подання позовної заяви;

представництво інтересів у судових органах усіх інстанцій;

складання і опрацювання процесуальних документів

оскарження рішень судів;

участь у переговорах.


3. Хто може представляти інтереси особи в суді

Відповідно до статті 1312 Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді:

у трудових спорах,

у спорах щодо захисту соціальних прав,

щодо виборів та референдумів,

у малозначних спорах,

стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Статтею 56 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

У порядку самопредставництва юридичну особу може представляти за посадою її керівник або інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами.

Представником в суді може бути адвокат або законний представник (частина перша статті 58 ГПК України).

Частиною четвертою статті 60 ГПК України, яка є спеціальною статтею процесуального закону щодо належного підтвердження повноважень представника в суді, передбачено, що повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».


4. Юрисдикція (підвідомчість)

Підвідомчість – це визначена законом сукупність повноважень судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції.

Підставою розмежування підвідомчості справ між судами та іншими юрисдикційними органами є такі загальні критерії:

наявність правового спору чи спору про право у відповідній сфері правового регулювання;

суб’єктовий склад осіб, які беруть участь у справі;

змістовний (предметний) склад спору;

непоширення юрисдикції інших юрисдикційних органів на спірні правовідносини, визначені законом.

Отже, в залежності від предмету спору та сторін спору, а також з урахуванням підстав розгляду справи в суді необхідно розрізняти справи, що розглядаються відповідно до різних процесуальних кодексів, а саме:

справи, підвідомчі судам загальної юрисдикції (цивільні справи; кримінальні справи; розгляд справ з адміністративних правопорушень);

справи, підвідомчі господарським судам (спори, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності; інші справи у визначених законом випадках);

справи, підвідомчі адміністративним судам (публічно-правовий спір);

справи, підвідомчі Вищому суду з питань інтелектуальної власності (справи щодо прав інтелектуальної власності) – на даний момент не функціонує і справи розглядаються у інших юрисдикціях, відповідно до процесуального законодавства;

справи, підвідомчі Конституційному Суду України (розгляд конституційно-правових конфліктів);

справи, підвідомчі третейськім судам (договірна підсудність між суб’єктами господарювання).


5. Учасники судової справи (судового провадження)

В залежності від юрисдикції застосовуються різні процесуальні кодекси, в яких є відмінності у найменуванні сторін у процесі, наприклад:

у справах позовного провадження учасниками справи є сторони (позивач, відповідач) та треті особи (із самостійними вимогами щодо предмету спору або без таких самостійних вимог);

при розгляді вимог у наказному провадженні учасниками справи є заявник та боржник;

у справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи);

у справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду учасниками справи є учасники третейського розгляду, а також особи, які не брали участі у третейському розгляді, якщо третейський суд вирішив питання про їхні права та (або) обов’язки;

у справах про банкрутство склад учасників справи визначається Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

у справах про адміністративні проступки  – суб’єкти, що вирішують справу, суб’єкти, щодо яких вирішується справа, допоміжні учасники процесу (свідки, постраждалі, експерти, перекладачі, адвокати);

учасники судового провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, представник персоналу органу пробації, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а також інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється судове провадження;

учасниками конституційного провадження є суб’єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді, а також залучені Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об’єктивного і повного розгляду справи.


6. Спосіб захисту прав

Перелік способів захисту прав міститься у статті 16 Цивільного кодексу України та статті 20 Господарського кодексу України.

Під час обрання способу захисту вам важливо врахувати, що обраний спосіб:

має бути належним;

має бути ефективним;

має бути правомірним.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

визнання права;

визнання правочину недійсним;

припинення дії, яка порушує право;

відновлення становища, яке існувало до порушення;

примусове виконання обов'язку в натурі;

зміна правовідношення;

припинення правовідношення;

відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб;

інший спосіб, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках (наприклад: припинення дій, що створюють загрозу порушення права).

Юристи та адвокати Патентно-юридичного агентства ДЕСТРА вже більше 20 років надають професійну правову допомогу у судових провадженнях в судових органах України.

Основною спеціалізацією є захист у справах щодо прав інтелектуальної власності (авторське право, суміжні права, торговельні марки, промислові зразки, корисні моделі, винаходи).

Вам потрібна професійна правова допомога – звертайтеся, ми вам допоможемо.

2. Послуги щодо захисту прав інтелектуальної власності

Опис Вартість, грн.
70401 Дослідження та надання висновку фахівця у рамках судової справи - коеф. 1 5000.00
70402 ПОСЛУГА щодо аналізу матеріалів судової справи та надання висновку щодо подальших перспектив сторони у справі - коеф. 1 5000.00
70403 Складання позовної заяви, відзиву на позовну заяву та ін. документів у судовій справі - коеф. 1 5000.00
70404 ПОСЛУГА щодо представництва в судах, правоохоронних органах, Антимонопольному комітеті України, Державній митній службі України та ін. - коеф. 1 5000.00

3. Безкоштовні консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності

Ми надаємо консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали.

Безкоштовно надаються:

  • Перші 15 хвилин усної консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності;
  • Стандартні письмові матеріали щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію


Наверх

Мы заботимся о вашей конфиденциальности

Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.

,