График работы:

 info@destra.ua

0
Мой заказ
Добавьте товары в желания
Добавьте товары для сравнения

Аннулирование патентов и свидетельств в административном порядке

Загальна інформація про адміністративний порядок скасування патентів та свідоцтв

В Україні, окрім звичайного судового порядку, діє адміністративний порядок скасування охорони зареєстрованих винаходів, корисних моделей та промислових зразків – на підставі рішення Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (надалі – НОІВ).

Такий адміністративний порядок має ряд значних переваг, а саме:

  • Можливість ініціювання процедури будь-якою особою, а не тільки тією, чиї права або законні інтереси порушені;
  • Уникнення застосування строку позовної давності;
  • Спрощена процедура розгляду справи;
  • Значно менші строки розгляду справи;
  • Значно менші грошові витрати.

Ініціювання цієї процедури здійснюється шляхом подання обґрунтованої апеляційної заяви про визнання недійсними повністю або частково прав на винахід, або на корисну модель, чи на промисловий зразок до Апеляційної палати НОІВ (надалі – Апеляційна палата).

Апеляційна заява щодо винаходу може бути подана лише протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу.

Апеляційна заява щодо корисної моделі або промислового зразка може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель або промисловий зразок, а також після припинення чинності цих прав.

Підставою для подання апеляційної заяви є невідповідність винаходу або корисної моделі умовам патентоздатності чи невідповідність промислового зразка умовам надання правової охорони.

Примітка: Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Промисловий зразок відповідає умовам надання правової охорони, якщо він не суперечить публічному порядку і загальновизнаним принципам моралі, належить до визначених законом об’єктів промислового зразка та відповідає критеріям охороноздатності, тобто є новим і має індивідуальний характер.

Апеляційна заява вважається поданою у разі сплати та надходження офіційного збору за її подання на рахунок НОІВ.

В Апеляційній палаті сторонами розгляду справи про визнання прав на винахід, або корисну модель, чи промисловий зразок недійсними є особа, яка подала апеляційну заяву та володілець відповідного патенту чи свідоцтва. Сторони мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості. Кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Апеляційні заяви розглядаються згідно з регламентом Апеляційної палати. Апеляційна заява щодо винаходу або корисної моделі розглядається протягом чотирьох місяців з дня подання цієї заяви, а щодо промислового зразка – протягом трьох місяців.

Процедурні строки можуть бути продовжені, зупинені або відкладені з підстав, визначених регламентом Апеляційної палати. При встановлені колегією Апеляційної палати строків для вчинення певних дій передбачається визначення розумних строків, тобто часу, достатнього з урахуванням обставин для вчинення відповідної дії.

За результатами розгляду апеляційної заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом НОІВ. Такі рішення набирають чинності з дати затвердження наказом НОІВ та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті НОІВ. У разі визнання прав на винахід, або корисну модель, чи промисловий зразок недійсними, здійснюється повідомлення про це у офіційному електронному бюлетені НОІВ.

Права на винахід, або корисну модель, чи промисловий зразок, які визнані недійсними Апеляційною палатою, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня, наступного за днем державної реєстрації такого винаходу, або корисної моделі, чи промислового зразка.

Сторони можуть оскаржити затверджене НОІВ рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Примітки:

  • Промисловий зразок, який визнаний таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, вже не може бути зареєстрований повторно.
  • Визнання прав на винахід або корисну модель недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.)

Послуги щодо захисту прав інтелектуальної власності

Опис Вартість, грн.
  ПОСЛУГА щодо розробки та подання Апеляційної палати НОІВ обґрунтованої апеляційної заяви про визнання недійсними повністю або частково прав на винахід, або на корисну модель, чи на промисловий зразок на підставі наявних доказів - коеф. 1 14000,00
  Офіційний збір за подання заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними до Апеляційної палати 32000,00
  Офіційний збір за подання заяви про визнання прав на промисловий зразок недійсними до Апеляційної палати 32000,00
  ПОСЛУГА щодо подання клопотання до Апеляційної палати про продовження строку розгляду апеляційної заяви - коеф. 1 1250,00
  Офіційний збір за подання заяви про продовження строку розгляду заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними 800,00
  ПОСЛУГА щодо представництва заявника у розгляді Апеляційною палатою апеляційної заяви в одному засіданні до двох годин - коеф. 1 3000,00
  ПОСЛУГА щодо представництва заявника у розгляді Апеляційною палатою апеляційної заяви в одному засіданні за одну годину понад дві - коеф. 1 1250,00

Безкоштовні консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності

Ми надаємо консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали.

Безкоштовно надаються:

  • Перші 15 хвилин усної консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності;
  • Стандартні письмові матеріали щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію
Наверх

Мы заботимся о вашей конфиденциальности

Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.

,