Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:

Ми надаємо платні та безкоштовні консультації щодо процедури реєстрації торговельної марки в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали, в яких пояснюються етапи і вартість реєстрації ТМ.

Безкоштовно надаються:

 • Перші 15 хвилин усної консультації щодо реєстрації ТМ в Україні та за кордоном;
 • Стандартні письмові матеріали щодо етапів та вартості реєстрації ТМ.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Патентний повірений володіє необхідними знаннями, щоб подати на реєстрацію знак саме в тому вигляді, який, з одного боку, забезпечить найширшу охорону (не дозволить конкурентам замовника зареєструвати схожі знаки), а з іншого боку, дозволить досягти успішної реєстрації, не порушуючи права власників інших торговельних марок, тим самим запобігши відмовам з боку експертизи та претензіям чи позовам з боку власників інших ТМ.

Найчастіше на реєстрацію подаються такі види торговельних марок:

 1. Словесна торговельна марка (складається лише з літер та/або цифр) — зазвичай надає ширший захист порівняно з комбінованою ТМ;
 2. Зображувальна торговельна марка (складається лише з мальованих чи фотографічних зображень) — зазвичай надає ширший захист порівняно з комбінованою ТМ;
 3. Комбінована торговельна марка (поєднання словесного та зображувального елементів).

Патентний повірений приймає рішення щодо виду, в якому торговельна марка буде включена до заявки на реєстрацію, виходячи з таких міркувань:

 • з одного боку, він обирає варіант, який надасть максимально можливий обсяг правової охорони, що не дозволить конкурентам обійти ваш захист шляхом реєстрації схожих ТМ,
 • а з іншого боку, він враховує наявні обмеження (зокрема, вимоги закону та дані про вже зареєстровані і подані на реєстрацію знаки).

Закон надає власникові торговельної марки право на монопольне використання своєї торговельної марки для позначення певних товарів та послуг, що вказані при реєстрації.

Тобто перелік товарів та/або послуг, щодо яких ви плануєте використовувати торговельну марку, зокрема, визначає обсяг охорони вашої торговельної марки. Чим ширший перелік, тим ширший обсяг охорони.

Патентний повірений складає перелік згідно з Міжнародним класифікатором товарів та послуг (МКТП). Класифікатор містить 45 класів (34 товарних класи та 11 класів послуг). Кількість класів, до яких відносяться товари та/або послуги, що включаються до заявки на реєстрацію торговельної марки, безпосередньо впливає на вартість реєстрації, оскільки за кожний клас передбачений офіційний збір.

При складанні переліку патентний повірений враховує наступне:

 • Фактичну сферу діяльності замовника (товари, які він виробляє, або послуги, які він надає);
 • Потенційну сферу діяльності замовника;
 • Чутливі для замовника сфери, які варто включити до реєстрації, щоб запобігти завадам діяльності замовника в наслідок реєстрації конкурентами такої торговельної марки у цих сферах;
 • Інформацію про схожі зареєстровані та подані на реєстрацію торговельні марки щодо таких чи однорідних товарів або послуг;
 • Бюджет замовника, виділений на реєстрацію ТМ.

Перед тим як розпочинати процедуру реєстрації ТМ, слід визначити, хто буде заявником (майбутнім власником ТМ), та врегулювати відносини між заявниками (якщо таких заявників декілька).

Заявником (майбутнім власником торговельної марки) може бути:

 1. Фізична або юридична особа. У кожного з варіантів є свої переваги та недоліки, а остаточний вибір залежить від конкретних обставин та мети реєстрації ТМ. Зокрема, якщо прийнято рішення обрати заявником (майбутнім власником ТМ) фізичну особу, такий власник після реєстрації ТМ може видати ліцензію юридичній особі та отримувати роялті. Якщо власником буде юридична особа — вона може оцінити та поставити ТМ на баланс, тим самим підвищивши вартість підприємства, у т.ч. при його продажі.
 2. Одна особа чи кілька осіб. При започаткуванні нового бізнесу чи проекту кількома особами у таких осіб часто виникає бажання стати співвласниками торговельної марки, щоб мати можливість отримувати роялті, мати більше гарантій тривалої співпраці та більше важелів впливу. У такому разі слід, по-перше, мати на увазі, що вартість реєстрації торговельної марки буде вищою — якщо заявниками будуть кілька осіб, сума офіційних державних зборів збільшується на 30%. Крім того, ми рекомендуємо укласти договір між заявниками (майбутніми співвласниками ТМ) щодо умов використання ТМ.

Важливість укладення договору між заявниками до подачі заявки на реєстрацію торговельної марки

Перед тим, як розпочинати процедуру реєстрації торговельної марки, рекомендується укласти договір щодо розподілу прав між кількома заявниками (майбутніми власниками ТМ), якщо їх декілька, а також формалізувати відносини з інвестором (якщо такий є).

Без укладення договору між заявниками, кожен з них, після реєстрації ТМ, може самостійно використовувати торговельну марку на власний розсуд, зокрема, самостійно (наприклад, як фізична особа-підприємець) маркувати продукцію таким знаком чи надавати послуги. Однак, якщо такий співвласник торговельної марки захоче використовувати її на власному підприємстві, йому буде потрібен дозвіл інших співвласників, а про це варто домовитися заздалегідь, оскільки після реєстрації ТМ, швидше за все, отримати такий дозвіл буде важче або дорожче. Крім того, навіть при використанні торговельної марки особисто співвласником (наприклад, як ФОП), інші співвласники можуть претендувати на рівну частину доходу від такого використання, за відсутності договору, яким передбачено інше.

Крім того, рекомендуємо заздалегідь домовитися про порядок розподілу доходів від видачі ліцензії третім сторонам чи продажу прав на торговельну марку, оскільки у договорі можна встановити як порядок видачі ліцензії чи продажу, так і будь-який розмір доходу кожного зі співвласників торговельної марки (за відсутності договору ці частки мають бути рівними).

Щоб не виникало суперечок, претензій і позовів, усі взаємовідносини між цими особами слід врегульовувати відповідними договорами до подачі заявки для попередження можливого визнання недійсною реєстрації на підставі порушення прав когось із цих суб'єктів.

Важливість укладення договору між заявником та інвестором до подачі заявки на ТМ

Бувають випадки, коли підприємець, підприємство чи група осіб знаходить інвестора для реалізації свого проекту, при цьому інвестор надає кошти на реалізацію проекту (наприклад на доведення чи впровадження розробки, процедуру патентування винаходу або реєстрації ТМ). При цьому інвестор висуває певні вимоги, серед яких — набуття ним права власності чи часткової власності на ТМ після її реєстрації. Для розподілу зони відповідальності, прав та витрат між заявником та інвестором, а також нівелювання ризиків недобросовісної поведінки як з боку заявника, так і з боку інвестора, рекомендуємо укласти договір, в якому регулюються усі ці питання.

Приклад

При реєстрації торгової марки було прийнято рішення вказати юридичну особу (ТОВ) у якості заявника і майбутнього власника ТМ. Пізніше до складу ТОВ увійшли інші засновники (інвестори), які отримали в ТОВ значну частку. Далі події розвивалися таким чином, що первинний засновник втратив свою частку в ТОВ. Але при цьому він також втратив право на ТМ. Якби він зареєстрував ТМ на себе, а після цього видав ліцензію ТОВ — тоді, з одного боку, у нього, можливо, було б більше важелів, щоб вплинути на ситуацію і залишитися у складі співзасновників. Або, в разі виходу зі складу співзасновників, він мав би право на отримання роялті за використання ТМ даною компанією.

На етапі підготовки до реєстрації ТМ слід належним чином оформити передачу прав на зображення знаку (логотип) від автора (розробника) зображення до заявника (майбутнього власника ТМ):

 • оформіть договір і акт про передачу прав на зображення ТМ від автора зображення (дизайнера) до майбутнього власника ТМ;
 • якщо зображення ТМ розробляла юридична особа, ви повинні бути впевнені, що така юридична особа належним чином врегулювала відносини зі своїм дизайнером і має право передати вам дане зображення.

Приклад

Як зображувальну торговельну марку було зареєстровано логотип, розроблений дизайнером. Передачу майнових прав інтелектуальної власності на даний логотип не було оформлено. Це дало можливість недобросовісному дизайнеру пред'явити претензію власнику торговельної марки і вимагати компенсацію за порушення його авторських прав.

Щоб дізнатися вартість послуг, пов’язаних з підготовкою до реєстрації ТМ, виконайте наступні дії:

 • перейдіть за посиланнями нижче;
 • додайте необхідні послуги до кошика;
 • отримайте попередній розрахунок вартості.