16 липня 2019 року набрав чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (надалі – Закон), яким встановлено, що українська мова, як державна, є обов’язковим засобом спілкування на всій території України у ряді публічних сфер.

Цей Закон суттєво зачіпає можливості застосування неукраїномовних словесних позначень (слів, словосполучень, літер) не тільки у сфері реклами, на вивісках, на сторінках Інтернет-сайтів, у документообігу, а й у різних інших публічних сферах, зокрема у таких як:

 • реклама;
 • користувацькі інтерфейси комп’ютерних програм та веб-сайти;
 • інформація для загального ознайомлення;
 • друковані засоби масової інформації, книговидання та книгорозповсюдження;
 • публічні заходи;
 • обслуговування споживачів;
 • телекомунікації, поштовий зв’язок і транспорт;
 • освіта, наука і культура;
 • технічна та проектна документація;
 • охорона здоров'я і спорт;
 • діловодство, документообіг, листування і звітність юридичних осіб.

Відповідно до Закону, в усіх вищенаведених сферах передбачається обов’язкове застосування української мови. Звісно з можливістю дублювання іншими мовами або за винятком експорту, подання інформації, спрямованої на іноземну аудиторію, з урахуванням специфіки навчального процесу.

Але в реальності, при вищевказаному застосуванні української мови, може виникати необхідність застосування різних словесних позначень (слів, словосполучень, літер), які не є україномовними.

Тут виникає запитання: як застосовувати такі неукраїномовні позначення? На це запитання Закон дає просту відповідь – якщо такі позначення можуть виконувати функцію торговельної марки (знаку для товарів в послуг), то вони використовуються у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона.

Відповідно до діючого законодавства, згадана правова охорона надається лише зареєстрованим торговельним маркам (знакам для товарів і послуг) або таким, що визнані у судовому або адміністративному порядку добревідомими.

Таким чином, для уникнення можливого порушення Закону, зокрема у сфері рекламі, при розміщенні вивісок або роботі Інтернет-сайтів, словесні позначення (слова, словосполучення, літери), що виконані іншою мовою, або комбіновані позначення (графічні, логотипи і т.п.), які містять словесні елементи (слова, словосполучення, літери), що виконані неукраїнською мовою, слід зареєструвати в Україні у якості торговельних марок (знаків для товарів і послуг).