Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:

Метою інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності (надалі – ОІВ) та нематеріальних активів (надалі – НА) підприємства – є визначення існуючого стану застосування результатів інтелектуальної діяльності та інших нематеріальних об’єктів, які можуть застосовуватися як нематеріальні активи, для встановлення можливостей і розробки подальшого порядку підвищення капіталізації підприємства, оптимізації оподаткування, захисту прав інтелектуальної власності, підвищення інформаційної і економічної безпеки та збільшення конкурентних переваг у результаті посилення певної монополії підприємства.

При цьому значна увага приділяється визначенню можливості перетворення результатів інтелектуальної діяльності у певну документальну форму, яка визначає відповідні виключні майнові права інтелектуальної власності, за результатами оцінки яких може бути отриманий документальний висновок про вартість цих прав як НА.

У даному випадку розглядаються такі визначені законодавством об’єкти права інтелектуальної власності, як:

 • літературний, художній та інший твір (авторське право);
 • виконання, фонограма, відеограма та програма (передача) організації мовлення (суміжні права);
 • наукове відкриття;
 • винахід, корисна модель, промисловий зразок;
 • компонування інтегральної мікросхеми (топографії інтегральних мікросхем);
 • раціоналізаторська пропозиція;
 • сорт рослин, порода тварин;
 • комерційне найменування;
 • торговельна марка (знаки для товарів і послуг);
 • географічне зазначення (зазначення походження товарів);
 • комерційна таємниця;
 • ноу-хау.

У процесі цього аудиту розглядаються наступні НА:

 • права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
 • права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
 • авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.

Інвентаризація ОІВ та НА підприємства включає:

1. Перевірку встановленого на підприємстві порядку обігу існуючих НА:

 • перевірка наявності та стану розпорядчих актів щодо обліку НА;
 • перевірка бухгалтерських документів щодо обліку НА:
  • встановлення вартості НА;
  • встановлення розмірів амортизації НА;
  • встановлення термінів існування НА;
  • встановлення можливості переоцінки НА;
 • попереднє визначення можливості продовження дії або набуття нових майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, на основі яких були створені існуючі НА;

2. Перевірку встановленого на підприємстві порядку обігу ОІВ:

 • перевірка наявності та стану розпорядчих актів щодо обліку ОІВ;
 • перевірка встановленого порядку захисту інформації щодо нових ОІВ;
 • перевірка встановленого порядку та договірних документів щодо розподілення та приналежності майнових прав на ОІВ підприємству:
  • щодо ОІВ, що створюються в рамках трудового договору;
  • щодо ОІВ, що створюються іншими особами на замовлення підприємства;
 • перевірка договорів щодо розпоряджання виключними майновими правами на ОІВ:
  • щодо ліцензій, виданих підприємством;
  • щодо ліцензій, отриманих підприємством;
 • перевірка встановленого порядку інформування роботодавця про створення ОІВ;
 • перевірка встановленого порядку виявлення та ідентифікації ОІВ;
 • перевірка встановленого порядку здійснення дій, необхідних для набуття прав на ОІВ (реєстрації та патентування);
 • перевірка наявності порядку здійснення патентно-інформаційних досліджень та оформлення їх результатів;
 • перевірка встановленого порядку обліку та продовження дії охоронних документів на ОІВ;
 • виявлення наявних облікованих ОІВ:
  • таких, відносно яких здійснені усі обов’язкові процедури щодо набуття виключних майнових прав інтелектуальної власності (реєстрації, патентування);
  • таких, що обліковані як ОІВ, але потребують обов’язкових процедур щодо набуття виключних майнових прав інтелектуальної власності (реєстрації, патентування);
 • попереднє визначення можливості продовження дії або набуття нових майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, на основі яких були створені існуючі ОІВ;
 • попереднє визначення доцільності перетворення облікованих ОІВ на НА:
  • встановлення наявності документального підтвердження витрат на здійснення дій, необхідних для набуття прав на ОІВ (реєстрації та патентування, отримання чи надання ліцензії);
  • визначення орієнтовної суми витрат на здійснення дій, необхідних для набуття прав на ОІВ (реєстрації та патентування, отримання чи надання ліцензії);
  • встановлення наявності та видів документів, необхідних для здійснення оцінки прав на ОІВ у якості НА;
  • визначення орієнтовної суми витрат на здійснення оцінки прав на ОІВ у якості НА;
  • визначення орієнтовної вартості майбутніх НА на основі ОІВ.

3. Виявлення необлікованих ОІВ:

 • визначення можливих результатів інтелектуальної діяльності, які можуть бути наслідком чи випливають з розпорядчих документів, службових обов’язків, службових завдань та договорів щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських та інших робіт або послуг;
 • визначення можливих результатів інтелектуальної діяльності, які можуть бути наслідком чи випливають з робіт, зокрема, пов’язаних із створенням письмових документів, комп’ютерних програм, графічних, відео та аудіо матеріалів шляхом:
  • огляду рекламних матеріалів підприємства;
  • огляду документів, оформлених за результатами здійснення робіт, надання послуг;
  • огляду документів, оформлених за результатами здійснення робіт, спрямованих на задоволення власних потреб підприємства;
  • бесід з працівниками підприємства;
  • визначення суті надаваних послуг та результатів робіт;
 • визначення можливих результатів інтелектуальної діяльності, які можуть бути наслідком виготовлення чи втілюватись у продукції підприємства шляхом:
  • огляду продукції;
  • огляду технічної документації на продукцію;
  • бесід з працівниками підприємства;
 • розподіл можливих результатів інтелектуальної діяльності, які були досягнуті на підприємстві та таких, що були отримані підприємством від інших осіб;
 • ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності у визначених результатах інтелектуальної діяльності;
 • з’ясування можливості набуття прав інтелектуальної власності на ідентифіковані об’єкти права інтелектуальної власності;
 • встановлення суб’єктів права інтелектуальної власності у визначених результатах інтелектуальної діяльності.

Щоб дізнатися вартість послуг, пов’язаних з аудитом інтелектуальної власності, надішліть нам запит, скориставшись формою нижче.